Slavnostní zádušní bohoslužba u příležitosti XII. Barokních jezuitských Klatov s obnovenou premiérou

Requiem c moll pražského svatovítského kapelníka Františka Xavera Brixiho si opsal budoucí klatovský regenschori Petr Kirle patrně v roce 1771, kdy zřejmě působil v rakovnickém kostele sv. Bartoloměje v době Brixiho úmrtí (na přebal napsal k jeho jménu r. i. p.). Hudebninu si později přinesl s sebou do Klatov. Tato přes své nevelké rozměry velmi kvalitní kompozice nebyla ve své době ...

Slavnostní koncert k zakončení akademického roku 2017/2018 Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Hochschule für kath.Kirchenmusik Regensburg

Slavnostní koncert k zakončení akademického roku 2017/2018 uskutečníme pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni. Hostit budeme vynikající padesátičlenný smíšený sbor Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg pod vedením prof. Kuniberta Schäfera.   Na koncertě vystoupí také hudební tělesa Katedry hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU: komorní orchestr Consortium musicum, sbory Dívčí akademický sbor & Plzeňský akademický sbor   Koncert zároveň zahájí XXII. ročník Evropského festivalu ...

P. Cajetanus Vogel ve farním kostele sv. Jakuba v Chamu

Po loňském úspěšném provedení Vogelovy slavnostní nepomucenské mše z roku 1779 v chamském redemptoristickém kostele provedeme tuto skladbu také v chamském farním kostele sv. Jakuba opět liturgicky, tentokrát v rámci XXII. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby "Šumava-Bayerischer Wald" 2018. ...

Benefice na opravu rybovských varhan - vystoupení na Noci kostelů v Němčicích

Na pozvání naší členky Petry Pavlíkové uskutečníme v rámci Noci kostelů benefiční vystoupení na opravu cenných varhan špičkového stavitele loketské varhanářské školy Leopolda Burckhardta. Tyto varhany byly v roce 1717 z iniciativy kladrubského řeholníka a přeštického chorregenta P. Bedy Mucka, OSB, na náklad kladrubského kláštera pořízeny do přeštického kostela. V mládí na ně zde hrával přeštický rodák Jakub Jan Ryba. Později ...

Slavnostní koncert v rámci oslav Korunovace na Svaté Hoře

Na pozvání svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka koncertně provedeme v rámci oslav Korunovace slavnostní nepomuckou mši P. Cajetana Vogela komponovanou k oslavám 50. jubilea kanonizace sv. Jana Nepomuckého (1779) v pražské katedrále. ...

Koncert v rámci Svatovítské barokní noci

Na svatovítský termín jsme vybrali část mše, která byla komponována pro svatovítskou katedrálu v Praze - k oslavám 50. výročí nepomucenské kanonizace, které probíhaly v květnu 1779 právě zde. ...

Ke cti svatých apoštolů - koncert v Liticích 30.6.2018

Ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum provedeme v předvečer poutní slavnosti k patronům litického kostela, apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi, provedeme v tomto kostele koncert barokní hudby. ...

Requiem za Evu Semelovou

Duchovní hudba u Panny Marie Klatovské v 18. století

Společně s komorním orchestrem Consortium musicum provedeme v rámci XXVI. Haydnových hudebních slavností figurální hudbu, jež zněla v Klatovském poutním kostele ve druhé polovině 18. století. P. Franz Joseph Aumann (1728-1797): Missa in C František Xaver Brixi (1732-1771): MESSA de Requiem in c molle P. Dionysius Grotz, OSB (1748-1817): O, Sapientia Johann Georg Reuttern (1708-1772): Graduale pro Defunctis Si observaveris Johann Georg Reutern: Offertorium pro Defunctis Ad te ...

Hymnus o porozumění Jiřího Bezděka s Plzeňskou filharmonií

Na pozvání Plzeňské filharmonie společně provedeme Hymnus o porozumění Jiřího Bezděka. Skladba vznikla z popudu našeho sboru v roce 2014, kdy jsme ji také ve Skocích u Žlutic premiérovali. ...

Hudební doprovod liturgie v rámci Volkstrauertag v Lamu II.

V německé obnovené premiéře provedeme Requiem c moll Františka Xavera Brixiho z klatovského archivu. Stane se tak v rámci celoněmeckých oslav Trauertag. Poprvé jsme takto v Lamu vystoupili v roce 2017. Naše requiem se tak v lamské farnosti sv. Ulricha stávají tradicí. ...

Česká pastorálka v Haibühlu

V bavorském Haibühlu provedeme typickou českou "pastorálku" - populární Missu pastoralis in G od regenschoriho u Matky Boží před Týnem v Praze Václava Emanuela Horáka. Horákova mše byla tradičně provozována v Klatovech na Nový rok. Tato tradice, jejímž hlavním nositelem byl sbormistr klatovského chrámového sboru JUDr. Jiří Bílek (1919-2011), přežila komunistickou éru a přetrvala až do počátku nového tisíciletí. ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...

Aktuálně

Přidejte se ke Kolegiu
Pokud umíte zpívat a ...