Koncert v barokním refektáři 18.8.2017

Na pozvání komorního orchestru Consortium musicum z Plzně se již podruhé budeme podílet na koncertě v refektáři barokní jezuitské koleje v Klatovech. Provedeme zde v obnovené předpremiéře výběr z cyklu mariánských nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem., jež byly vytištěny v augsburské tiskárně Lotter v roce 1754. Zřejmě v tomtéž roce si tisk pořídili jezuité v Jindřichově Hradci. ...

Obnovená premiéra mariánských nešpor Isfrida Kaysera (1754) pro 25. Haydnovy hudební slavnosti, 17.9.2017

P. Isfrid Kayser, OPraem. (1712-1771) Vesperae I. Longiores de Beatiſſima Virgine ac Glorioſiſſima DEI Genitrice MARIA op. VII/1 (1754)   1. Deus in adjutorium 2. Dixit Dominus Domino meo 3. Laudate pueri Dominum 4. Laetatus sum 5. Nisi Dominus aedificaverit domum 6. Lauda Jerusalem Dominum 7. Magnificat anima ...

Kayserovy nešpory z roku 1754 v Plzni 4.10.2017

V rámci cyklu Plzeňské obnovené premiéry provedeme v plzeňské katedrále cyklus mariánských nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem., jež byly vytištěny v augsburské tiskárně Lotter v roce 1754. Zřejmě v tomtéž roce si tisk pořídili jezuité v Jindřichově Hradci. ...

Zádušní mše za P. Borna a borské farníky

Kolegium pro duchovní hudbu Consortium musicum ...

Pašijový koncert ve Furth im Wald

Kolegium pro duchovní hudbu Consortium musicum ...

Slavnostní zádušní bohoslužba u příležitosti XII. Barokních jezuitských Klatov s obnovenou premiérou

Requiem c moll pražského svatovítského kapelníka Františka Xavera Brixiho si opsal budoucí klatovský regenschori Petr Kirle patrně v roce 1771, kdy zřejmě působil v rakovnickém kostele sv. Bartoloměje. Hudebninu si později přinesl s sebou do Klatov. Tato přes své nevelké rozměry velmi kvalitní kompozice nebyla ve své době na českých kůrech příliš rozšířena. Její přítomnost v Kirleho hudební sbírce dosvědčuje solidní ...

Liturgická slavnost Korunovace na Svaté Hoře

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...

Aktuálně

Přidejte se ke Kolegiu
Pokud umíte zpívat a ...