Sehlingova Missa Immaculatae B. V. Conceptionis na svatohorských Korunovačních slavnostech

Na pozvání svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka provedeme slavnostní mši Missa Immaculatae B. V. Conceptionis Josefa Antonína Sehlinga (1710-1756). Stane se tak na vigilijní mši sv., kterou bude celebrovat apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo.   Sehling patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání ...

Koncert barokní hudby v rámci klatovské Barokní noci

Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku ...

Ke cti svatých apoštolů - koncert v Liticích

Ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum provedeme v předvečer poutní slavnosti k patronům litického kostela, apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi, v tomto kostele tradiční koncert barokní hudby.   Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze ...

Slavnostní mše sv. k uctění 310. výročí narození Jos. Ant. Sehlinga v Toužimi

Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku ...

P. Gunther Jacob, OSB: Missa Dei Patris Festivalis (1725) pro 27. Haydnovy hudební slavnosti

Provedení znovuobjevené Missa Dei Patris Festivalis (1725) P. Gunthera Jacoba, OSB, uskutečněné ve velkolepých prostorách přeštického poutního kostela. Jedná se o největší mešní kompozici českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, OSB. (1685-1734), jenž pocházel ze sudetských oblastí jihozápadních Čech. Rodák z Gossengrün (Krajková) přirozeně lnul k česko-bavorskému pohraničnímu regionu. Hudební vzdělání získal v benediktinském klášteře Kladruby, později coby barokní poutník navštěvoval ...

Společný koncert s pěveckými sbory Fontána Mar. Lázně a Kirchenchor ze Schönsee (D)

Na pozvání SPS Fontána Mariánské Lázně provedeme na společném koncertě tří sborů sborové skladby O. Gjeila, W. Byrda, J. Busta, G. Reuttera aj. ...

Hudební doprovod liturgie v rámci Volkstrauertag v Lamu IV. AKCE ZRUŠENA

Českoněmecký adventní koncert ve spolupráci se Sudetendeutsches Musikinstitut v Regensburgu

Na pozvání dr. Andrease Wehrmeyera, ředitele Sudetendeutsches Musikinstitut a ve spolupráci s Hochschule für katholische Kirchenmusik Regensburg provedou Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum slavnostní adventní koncert ve Vituskirche v bavorském Regensburgu (DE). Krom děl známých skladatelů bude na programu trompetový koncert (sólo Jan Šmat) německého skladatele Johanna Melchiora Moltera a slavnostní Missa solemnis Sancti Ioannis Nepomuceni od významného českoněmeckého skladatele ...

Českoněmecký adventní koncert ve spolupráci se Sudetendeutsches Musikinstitut v Regensburgu

Z iniciativy dr. Andrease Wehrmeyera, ředitele Sudetendeutsches Musikinstitut a ve spolupráci s Hochschule für katholische Kirchenmusik Regensburg provedou Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum slavnostní adventní koncert v jezuitském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech. Krom děl známých skladatelů bude na programu trompetový koncert (sólo Jan Šmat) německého skladatele Johanna Melchiora Moltera a slavnostní Missa solemnis Sancti Ioannis Nepomuceni od ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...