Slavnostní nešpory na závěr Festivalu P. Karla Břízy na Svaté Hoře

Na pozvání svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka vystoupíme v rámci slavnostních nešpor na závěr Festivalu P. Karla Břízy věnovaného významnému svatohorskému skladateli a patronu duchovní hudby. Kolegium pokračuje v tradici svatohorských vystoupení, započaté v roce 2018. Provedeme zde I. nešpory k Panně Marii od geniálního premonstrátského skladatele P. Isfrida Kaysera z roku 1754. ...

Requiem za všechny hudebníky klatovských kůrů

Během zádušní bohoslužby vzpomeneme zejména těch klatovských hudebníků, díky jejichž píli a nadšení se nám zachovaly cenné památky v hudebním archivu děkanského kostela 18. a 19. století (Jan Václav Flaška, Václav Pavlas, Petr Kirle, Pavel Skřivánek, Mansvet Klička, Jan Talich aj.), i těch, kteří pomáhali přenést tradici duchovní hudby přes nástrahy 20. století (např. dr. Jiří Bílek, od jehož narození si ...

Hudební doprovod liturgie v rámci Volkstrauertag v Lamu III.

Stane se tak v rámci celoněmeckých oslav Trauertag. Poprvé jsme takto v Lamu vystoupili v roce 2017. Naše requiem se tak v lamské farnosti sv. Ulricha stávají tradicí. ...

Slavnostní koncert k otevření refektáře klatovské jezuitské koleje

Slavnostní otevření refektáře bývalé jezuitské koleje v Klatovech vnímáme jako úspěšné završení našich dlouhodobých snah dostat tento nádherný prostor do povědomí nejen klatovské kulturní a hudbymilovné veřejnosti. Díky přispění Města Klatovy i Plzeňského kraje se tento prostor po dlouhé době opět zpřístupní ve svém původním lesku a nádheře.   V rámci koncertu během znovuotevření refektáře uvedeme žalm 122 Laetatus sum (Zaradoval jsem se, ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...