Slavnostní zádušní bohoslužba u příležitosti XI. Barokních jezuitských Klatov 29.4.2017

Slavnostní nedělní bohoslužba u příležitosti XI. Barokních jezuitských Klatov 30.4.2017 s obnovenou premiérou

Vrcholně klasicistní mše sudetského skladatele Cajetana Vogela, určená k pražským oslavám padesátiletého jubilea kanonizace světce střední Evropy sv. Jana Nepomuckého (1779) byla do repertoáru klatovského farního kostela Narození Panny Marie přinesena zdejším regenschorim a Flaškovým nástupcem Václavem Pavlasem (v úřadu od 1784) a prováděna patrně ještě v první třetině 19. století patrně pod Petrem Kirlem a zcela jistě pod Pavlem Skřivánkem, ...

Koncert premiér klasicistní a soudobé duchovní hudby českých a čekoněmeckých autorů,Cham 14.5.2017

Na pozvání bavorského spolku Verein Musikkreis Bayern-Böhmen e. V.  provedeme v Chamu koncert z duchovních skladeb českých a čekoněmeckých skladatelů klasicismu a současnosti. Vedle tónů vrcholně klasicistní mše sudetského skladatele Cajetana Vogela, určené k pražským oslavám padesátiletého jubilea kanonizace světce střední Evropy sv. Jana Nepomuckého bude vystoupení doplněno o o soudobé poselství Bezděkova hymnu. Bezděkova skladba bude provedena ...

Vogelova nepomucenská mše 1779 ve Straubingu 14.5.2017

V rámci XXI. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby "Šumava-Bayerischer Wald" 2017 a na pozvání farnosti u sv. Petra ve Straubingu provedeme ve starobylém hřbitovem se starými náhrobky obklopeném kostele St. Peter Kirche slavnostní mši P. Cajetana Vogela zkomponovanou k uctění 50. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého v pražské katedrále sv. Víta. ...

Slavnostní koncert k zakončení akademického roku 2016/17 Západočeské univerzity v Plzni

Kolegium pro duchovní hudbu Consortium musicum Dívčí akademický sbor Plzeňský akademický sbor   ...

Svatodušní koncert v plzeňské katedrále 4.6.2017

Na pozvání regenschoriho plzeňské katedtrály sv. Bartoloměje Pavla Šmolíka provedeme o Božím hodu svatodušním ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum v plzeňské obnovené premiéře mešní kompozici jednoho z nejznámějších českoněmeckých skladatelů chrámové hudby v období po F. X. Brixim, jehož díla byla od 70. let do konce 18. století rozšířena po celé střední Evropě. Vogelova skladatelská virtuozita a proslulost stály u ...

Mozartova Korunovační mše v Bodenmais, 18.6.2017

Ve spolupráci s Kirchenchor Mariä Himmelfahrt Bodenmais a zdejší Knappschaftskapelle provedeme legendární Mozartovu Korunovační mši. Stane se tak v rámci tradiční poutní bohoslužby, tzv. Bennofest.   ...

Barokní noc s ohňostrojem v klatovské jezuitské koleji 23.6.2017

Na pozvání spolku Klatovské katakomby provedeme v obnovené premiéře mši ke sv. Janu Nepomuckému od světoznámého neapolského operního skladatele Leonarda Lea. Skladba byla opsána pro pražský svatovítský kůr (Sanctae Metropolitanae Eccelsiae) patrně v období kolem kanonizace tohoto světce (1729). Missa Sancti Joannis Nepomuceni zazní ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum a její provedení v refektáři klatovské jezuitské koleje bude vrcholem ...

Koncert duchovní hudby k poctě sv. Petra & Pavla v Liticích 1.7.2017

Koncert v barokním refektáři 18.8.2017

Na pozvání komorního orchestru Consortium musicum z Plzně se již podruhé budeme podílet na koncertě v refektáři barokní jezuitské koleje v Klatovech. Provedeme zde v obnovené předpremiéře výběr z cyklu mariánských nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem., jež byly vytištěny v augsburské tiskárně Lotter v roce 1754. Zřejmě v tomtéž roce si tisk pořídili jezuité v Jindřichově Hradci. ...

Obnovená premiéra mariánských nešpor Isfrida Kaysera (1754) pro 25. Haydnovy hudební slavnosti, 17.9.2017

P. Isfrid Kayser, OPraem. (1712-1771) Vesperae I. Longiores de Beatiſſima Virgine ac Glorioſiſſima DEI Genitrice MARIA op. VII/1 (1754)   1. Deus in adjutorium 2. Dixit Dominus Domino meo 3. Laudate pueri Dominum 4. Laetatus sum 5. Nisi Dominus aedificaverit domum 6. Lauda Jerusalem Dominum 7. Magnificat anima ...

Kayserovy nešpory z roku 1754 v Plzni 4.10.2017

V rámci cyklu Plzeňské obnovené premiéry provedeme v plzeňské katedrále cyklus mariánských nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem., jež byly vytištěny v augsburské tiskárně Lotter v roce 1754. Zřejmě v tomtéž roce si tisk pořídili jezuité v Jindřichově Hradci. ...

Zádušní mše za P. Borna a borské farníky

Kolegium pro duchovní hudbu Consortium musicum ...

Pašijový koncert ve Furth im Wald

Kolegium pro duchovní hudbu Consortium musicum ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...

Aktuálně

Přidejte se ke Kolegiu
Pokud umíte zpívat a ...