Hudební doprovod liturgie 30.10.2016

Ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum hudebně doprovodíme slavnostní nedělní bohoslužbu v Mariä Geburt Kirche v bavorském Nittenau. S vděčností jsme přijali pozvání zástupců farnosti v Nittenau, partnerském městě Přeštic. Na programu bude Missa in C Franze Josepha Aumanna a skladby z notových archivů jihozápadních Čech z 18. století.   Anonym: Fanfára Franz Joseph Aumann (1728-1797): Missa in C – Kyrie & ...

Requiem za Vojtěcha hraběte Czernina 1.11. 2016

Slavnostním koncertem v kostele sv. Martina ve Chválenicích chceme připomenout osobnost majitele panství Nebílovy - Šťáhlavy - Chocenice Vojtěcha hraběte Czernina z Chudenic (1746-1816), jehož 200. výročí smrti si letos připomínáme. Vojtěch Czernin byl mj. stavebníkem klasicistního zámku Kozlu u Šťáhlav a zasloužil se o celkovou obnovu (v té době zpustlého) zámku v Nebílovech. Místem posledního ...

Requiem za všechny věrné zemřelé

Provedení Cherubiniho zrealizujeme na přání zesnulého P. Vladimíra Borna. Stane se tak během zádušní mše za P. Borna a významného mecenáše klatovského hospicu pana Jakuba Blackého (+ 2009). Provedení se koná za podpory Plzeňského kraje ...

Bohoslužba k 5. výročí otevření nové expozice klatovských katakomb

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Missa solemnis in C minor, KV 139/47a (Waisenhausmesse) Johann Michael Haydn (1737-1806): Sinfonia in D   Programem připomínáme letošní mozartovské výročí (260 let narození). Zazní v našich zemích nepříliš provozovaná raná mešní kompozice z roku 1768, jež byla napsána v posledních letech existence jezuitského řádu. Navazujeme tak na slavnostní provedení Mozartovy o rok mladší Dominicusmesse, KV 66 (uvedenou ...

Koncert premiér klasicistní a soudobé duchovní hudby českých a čekoněmeckých autorů,Cham

Na pozvání bavorského spolku Verein Musikkreis Bayern-Böhmen e. V.  provedeme v Chamu koncert z duchovních skladeb českých a čekoněmeckých skladatelů klasicismu a současnosti. Vedle tónů vrcholně klasicistní mše sudetského skladatele Cajetana Vogela, určené k pražským oslavám padesátiletého jubilea kanonizace světce střední Evropy sv. Jana Nepomuckého bude vystoupení doplněno o o soudobé poselství Bezděkova hymnu. Bezděkova skladba bude provedena ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše ...

Aktuálně

Přidejte se ke Kolegiu
Pokud umíte zpívat a ...