Ke cti svatých apoštolů - koncert v Liticích

Missa ex D pro čtyřhlasý vokální soubor složený ze sólistů (solo) a ripienistů (tutti), dvoje housle, dvě clariny in D a varhanní continuo je dílem mladého augustiniána Františka (Franze) Ferdinanda Kosmy Schmalfuse (1730-1811). Schmalfus ji patrně zkomponoval v necelých pětadvaceti letech patrně během svého pobytu ve Skocích u Žlutic, kde působil v letech 1754-1757. O hudebním školení či působení tohoto řeholníka, jenž ...

Když se mistři potkají. Hudba z doby vzniku kostela sv. Martina na Hůrce

Missa ex D pro čtyřhlasý vokální soubor složený ze sólistů (solo) a ripienistů (tutti), dvoje housle, dvě clariny in D a varhanní continuo je dílem mladého augustiniána Františka (Franze) Ferdinanda Kosmy Schmalfuse (1730-1811). Schmalfus ji patrně zkomponoval v necelých pětadvaceti letech patrně během svého pobytu ve Skocích u Žlutic, kde působil v letech 1754-1757. O hudebním školení či působení tohoto řeholníka, jenž ...

Slavnostní závěrečný koncert akademického roku 2020/2021 ZČU v Plzni

Slavnostní koncert k zakončení akademického roku 2020/2021 uskutečníme pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni. Společně s vedení Západočeské univerzity vnímáme také my jeho symbolickou sílu nového vykročení a optimismu na konci letošního nesnadného akademického roku. Provedeme zde díla skladatelů se silnými vazbami na náš region - P. Franze Ferdinanda Kosmy Schmalfuse, který v polovině 18. století působil při poutním kostele ve Skocích ...

Koncert klatovské barokní hudby v rámci Barokní noci v Klatovech

Missa in C svatoflorianského klášterního skladatele P. Franze Josepha Aumanna, CanReg. (1728-1797) vznikla patrně před rokem 1769 (z této doby pochází její nejstarší známý opis). Do klatovského prostředí ji přinesl regenschori farního kostela Václav Pavlas (1752-1835), který zde působil v letech 1785-1795. Pavlas v Klatovech pobýval již během svých studií u klatovských jezuitů a na místo farního chorregenta nastoupil po svém ...

Oslavy 150. výročí kostela Panny Marie Sněžné v Pačejově

Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku ...

Slavnostní poutní mše & svěcení nových zvonů v Kašperských Horách

Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku ...

Italové na středoevropských dvorech přelomu 17. a 18. století & jejich inspirace

Evaristo Felice Dall´Abaco (1675–1742) Concerto D dur, op. 5/6 (1735) (6 Concerti à più instrumenti) Carlo Luigi Pietragrua (1665–1726) Laetatus sum...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...