Plzeňský koncert duchovní hudby v rámci XX. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby

...

Závěrečný koncert XX. Evropského festivalu duchovní hudby & zahajovací koncert festivalu Západočeské baroko 2016 11.6.2016

František Xaver Brixi (1732-1771): Vesperae Solennes de Confessore z archivu klatovské jezuitské koleje (výběr)   Jan Nepomuk August Vitásek (1770-1839): Te Deum in D (1836) k poslední pražské korunovaci Ferdinanda V. (obnovená premiéra) ...

Slavnostní koncertní vystoupení v rámci klatovské svatojánské Barokní noci 24.6.2016

Na pozvání Klatovských katakomb, z.s. a ve spolupráci s plzeňským komorním orchestrem Consortium musicum vystoupíme v rámci klatovské svatojánské Barokní noci 24. června 2016 v objektu jezuitské koleje. Provedeme zde kompletní Vesperae Solemnes de Confessore F. X. Brixiho (1732-1771), pocházející z notové sbírky klatovského jezuitského semináře sv. Josefa. Tento cyklus jsme v obnovené premiéře provedli v rámci II. ročníku Barokních jezuitských Klatov ...

Koncert duchovní hudby k poctě Panny Marie Strašínské, 23.7.2016

K poctě Panny Marie Strašínské a v rámci probouzejících se kulturních aktivit barokního poutního místa na Strašíně provedeme duchovní skladby 18. století z hudebních archivů jihozápadních Čech. ...

Koncert duchovní hudby v rámci Haydnových hudebních slavností 11.9.2016

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Missa solemnis in C minor, KV 139/47a (Waisenhausmesse) Johann Michael Haydn (1737-1806): Sinfonia in D   Programem připomínáme letošní mozartovské výročí (260 let narození). Zazní v našich zemích nepříliš provozovaná raná mešní kompozice z roku 1768. ...

Jakub Jan Ryba – skladatelská osobnost města Plzně – obnovená premiéra skladeb věnovaných Plzni 20.9.2016

Provedeme v obnovených premiérách nově naspartované skladby věnované rožmitálksým kantorem Jakubem Janem Rybou plzeňskému farnímu kůru sv. Bartoloměje práve ke svátku jeho hlavního patrona. Jedná se o Motectum in G pro festo S. Bartholomaei z roku 1812 a o Graduale in C pro festo S. Bartholomaei z roku 1813. Těmito skladbami si připomeneme loňské dvojité výročí tohoto významného skladatele jihozápadních Čech. ...

Koncert barokní a soudobé duchovní hudby českých, německých a čekoněmeckých autorů, Nürnberg (říjen 2016)

Na pozvání bavorského skladatele Holmera Beckera, jemuž jsme na podzim 2014 premiérovali jeho moteto pro smíšený sbor a smyčcový orchestr Laß kommen Trübsal, Angst und Not, provedeme v norimberském kostele sv. Kláry koncert z duchovních skladeb českých, německých a čekoněmeckých skladatelů baroka a současnosti. Vedle tónů biberovského monumentálního baroku zazní meditativní plochy Beckerova moteta doplněné o soudobé poselství Bezděkova hymnu. ...

Bohoslužba k 5. výročí otevření nové expozice klatovských katakomb

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Missa solemnis in C minor, KV 139/47a (Waisenhausmesse) Johann Michael Haydn (1737-1806): Sinfonia in D   Programem připomínáme letošní mozartovské výročí (260 let narození). Zazní v našich zemích nepříliš provozovaná raná mešní kompozice z roku 1768, jež byla napsána v posledních letech existence jezuitského řádu. Navazujeme tak na slavnostní provedení Mozartovy o rok mladší Dominicusmesse, KV 66 (uvedenou ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše ...