Slavnostní zádušní bohoslužba u příležitosti XI. Barokních jezuitských Klatov 29.4.2017

Slavnostní nedělní bohoslužba u příležitosti XI. Barokních jezuitských Klatov 30.4.2017 s obnovenou premiérou

Vrcholně klasicistní mše sudetského skladatele Cajetana Vogela, určená k pražským oslavám padesátiletého jubilea kanonizace světce střední Evropy sv. Jana Nepomuckého (1779) byla do repertoáru klatovského farního kostela Narození Panny Marie přinesena zdejším regenschorim a Flaškovým nástupcem Václavem Pavlasem (v úřadu od 1784) a prováděna patrně ještě v první třetině 19. století patrně pod Petrem Kirlem a zcela jistě pod Pavlem Skřivánkem, ...

Vogelova nepomucenská mše 1779 ve Straubingu 14.5.2017

V rámci XXI. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby "Šumava-Bayerischer Wald" 2017 a na pozvání farnosti u sv. Petra ve Straubingu provedeme ve starobylém hřbitovem se starými náhrobky obklopeném kostele St. Peter Kirche slavnostní mši P. Cajetana Vogela zkomponovanou k uctění 50. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého v pražské katedrále sv. Víta. ...

Koncert premiér klasicistní a soudobé duchovní hudby českých a čekoněmeckých autorů,Cham 14.5.2017

Na pozvání bavorského spolku Verein Musikkreis Bayern-Böhmen e. V.  provedeme v Chamu koncert z duchovních skladeb českých a čekoněmeckých skladatelů klasicismu a současnosti. Vedle tónů vrcholně klasicistní mše sudetského skladatele Cajetana Vogela, určené k pražským oslavám padesátiletého jubilea kanonizace světce střední Evropy sv. Jana Nepomuckého bude vystoupení doplněno o o soudobé poselství Bezděkova hymnu. Bezděkova skladba bude provedena ...

Hudební doprovod svatodušní liturgie v plzeňské katedrále 4.6.2017

Na pozvání regenschoriho plzeňské katedtrály sv. Bartolooměje Pavla Šmolíka provedeme během liturige Božího hodu svatodušního ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum provedeme v plzeňské obnovené premiéře mešní kompozici jednoho z nejznámějších českoněmeckých skladatelů chrámové hudby v období po F. X. Brixim, jehož díla byla od 70. let do konce 18. století rozčířena po celé střední Evropě. Vogelova skladatelská virtuozita a proslulost ...

Barokní noc s ohňostrojem v klatovské jezuitské koleji 23.6.2017

Na pozvání spolku Klatovské katakomby provedeme v obnovené premiéře mši ke sv. Janu Nepomuckému od světoznámého neapolského operního skladatele Leonarda Lea. Skladba byla opsána pro pražský svatovítský kůr (Sanctae Metropolitanae Eccelsiae) patrně v období kolem kanonizace tohoto světce (1729). Missa Sancti Joannis Nepomuceni zazní ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum a její provedení v refektáři klatovské jezuitské koleje bude vrcholem ...

Koncert duchovní hudby k poctě SS. Petra & Pavla v Liticích 1.7.2017

Koncert v barokním refektáři 18.8.2017

Na pozvání komorního orchestru Consortium musicum z Plzně se již podruhé budeme podílet na koncertě v refektáři barokní jezuitské koleje v Klatovech. Provedeme zde v obnovené předpremiéře výběr z cyklu mariánských nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem., jež byly vytištěny v augsburské tiskárně Lotter v roce 1754. Zřejmě v tomtéž roce si tisk pořídili jezuité v Jindřichově Hradci. ...

Obnovená premiéra mariánských nešpor Isfrida Kaysera (1754) pro 25. Haydnovy hudební slavnosti, 17.9.2017

P. Isfrid Kayser, OPraem. (1712-1771) Vesperae I. Longiores de Beatiſſima Virgine ac Glorioſiſſima DEI Genitrice MARIA op. VII/1 (1754)   1. Deus in adjutorium 2. Dixit Dominus Domino meo 3. Laudate pueri Dominum 4. Laetatus sum 5. Nisi Dominus aedificaverit domum 6. Lauda Jerusalem Dominum 7. Magnificat anima ...

Kayserovy nešpory z roku 1754 v Plzni 4.10.2017

V rámci cyklu Plzeňské obnovené premiéry provedeme v plzeňské katedrále cyklus mariánských nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem., jež byly vytištěny v augsburské tiskárně Lotter v roce 1754. Zřejmě v tomtéž roce si tisk pořídili jezuité v Jindřichově Hradci. ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...

Aktuálně

Přidejte se ke Kolegiu
Pokud umíte zpívat a ...