Slavnostní liturgie

Vyvrcholení klatovských pouťových oslav v podobě slavnostní liturgie (mše) k zázraku obrazu zdejší Bohorodičky, který se 8. července 1685 začal „krví potit“ a brzy proslul četnými zázraky, připadne na neděli 10. července 2016. Při slavné poutní bohoslužbě v Arciděkanském kostele Narození Panny Marie v Klatovech zazní díla z oblasti duchovní hudby 17. a 18. století, na jejichž interpretaci se bude podílet ...

Koncert duchovní hudby k poctě Panny Marie Strašínské, 23.7.2016

K poctě Panny Marie Strašínské a v rámci probouzejících se kulturních aktivit barokního poutního místa na Strašíně provedeme duchovní skladby 18. století z hudebních archivů jihozápadních Čech. ...

Koncert duchovní hudby v rámci Haydnových hudebních slavností 11.9.2016

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Missa solemnis in C minor, KV 139/47a (Waisenhausmesse) Johann Michael Haydn (1737-1806): Sinfonia in D   Programem připomínáme letošní mozartovské výročí (260 let narození). Zazní v našich zemích nepříliš provozovaná raná mešní kompozice z roku 1768. ...

Jakub Jan Ryba – skladatelská osobnost města Plzně – obnovená premiéra skladeb věnovaných Plzni 21.9.2016

Provedeme v obnovených premiérách nově naspartované skladby věnované rožmitálksým kantorem Jakubem Janem Rybou plzeňskému farnímu kůru sv. Bartoloměje práve ke svátku jeho hlavního patrona. Jedná se o Motectum in G pro festo S. Bartholomaei z roku 1812 a o Graduale in C pro festo S. Bartholomaei z roku 1813. Těmito skladbami si připomeneme loňské dvojité výročí tohoto významného skladatele jihozápadních Čech. ...

Requiem za Vojtěcha hraběte Czernina 1.11. 2016

Slavnostním koncertem v kostele sv. Martina ve Chválenicích chceme připomenout osobnost majitele panství Nebílovy - Šťáhlavy - Chocenice Vojtěcha hraběte Czernina z Chudenic (1746-1816), jehož 200. výročí smrti si letos připomínáme. Vojtěch Czernin byl mj. stavebníkem klasicistního zámku Kozlu u Šťáhlav a zasloužil se o celkovou obnovu (v té době zpustlého) zámku v Nebílovech. Místem posledního ...

Requiem za všechny věrné zemřelé

Bohoslužba k 5. výročí otevření nové expozice klatovských katakomb

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Missa solemnis in C minor, KV 139/47a (Waisenhausmesse) Johann Michael Haydn (1737-1806): Sinfonia in D   Programem připomínáme letošní mozartovské výročí (260 let narození). Zazní v našich zemích nepříliš provozovaná raná mešní kompozice z roku 1768, jež byla napsána v posledních letech existence jezuitského řádu. Navazujeme tak na slavnostní provedení Mozartovy o rok mladší Dominicusmesse, KV 66 (uvedenou ...

Koncert barokní a soudobé duchovní hudby českých, německých a čekoněmeckých autorů, Nürnberg (říjen 2016)

Na pozvání bavorského skladatele Holmera Beckera, jemuž jsme na podzim 2014 premiérovali jeho moteto pro smíšený sbor a smyčcový orchestr Laß kommen Trübsal, Angst und Not, provedeme v norimberském kostele sv. Kláry koncert z duchovních skladeb českých, německých a čekoněmeckých skladatelů baroka a současnosti. Vedle tónů biberovského monumentálního baroku zazní meditativní plochy Beckerova moteta doplněné o soudobé poselství Bezděkova hymnu. ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše ...

Aktuálně

Přidejte se ke Kolegiu
Pokud umíte zpívat a ...