P. Gunther Jacob, OSB: Missa Dei Patris Festivalis (1725) a hudba zakladatelské generace přeštického Chori mariani figuralis - Haydnovy hud. slavnosti

Provedení znovuobjevené Missa Dei Patris Festivalis (1725) P. Gunthera Jacoba, OSB, uskutečněné ve velkolepých prostorách přeštického poutního kostela. Jedná se o největší mešní kompozici českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, OSB (1685-1734), jenž pocházel ze sudetských oblastí jihozápadních Čech. Rodák z Gossengrün (Krajková) přirozeně lnul k česko-bavorskému pohraničnímu regionu. Hudební vzdělání získal v benediktinském klášteře Kladruby, později coby barokní poutník navštěvoval ...

Společný koncert s pěveckými sbory Fontána Mar. Lázně a Kirchenchor ze Schönsee (D)

Na pozvání SPS Fontána Mariánské Lázně provedeme na společném koncertě tří sborů sborové skladby O. Gjeila, W. Byrda, J. Busta, G. Reuttera aj. ...

Hudební doprovod liturgie v rámci Volkstrauertag v Lamu IV. AKCE ZRUŠENA

Českoněmecký adventní koncert ve spolupráci se Sudetendeutsches Musikinstitut v Regensburgu

Na pozvání dr. Andrease Wehrmeyera, ředitele Sudetendeutsches Musikinstitut a ve spolupráci s Hochschule für katholische Kirchenmusik Regensburg provedou Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum slavnostní adventní koncert ve Vituskirche v bavorském Regensburgu (DE). Krom děl známých skladatelů bude na programu trompetový koncert (sólo Jan Šmat) německého skladatele Johanna Melchiora Moltera a slavnostní Missa solemnis Sancti Ioannis Nepomuceni od významného českoněmeckého skladatele ...

Českoněmecký adventní koncert ve spolupráci se Sudetendeutsches Musikinstitut v Regensburgu

Z iniciativy dr. Andrease Wehrmeyera, ředitele Sudetendeutsches Musikinstitut a ve spolupráci s Hochschule für katholische Kirchenmusik Regensburg provedou Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum slavnostní adventní koncert v jezuitském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech. Krom děl známých skladatelů bude na programu trompetový koncert (sólo Jan Šmat) německého skladatele Johanna Melchiora Moltera a slavnostní Missa solemnis Sancti Ioannis Nepomuceni od ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...