Ke cti svatých apoštolů - koncert v Liticích 1.7.2017

V předvečer poutní slavnosti k patronům litického kostela, apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi, provedeme v tomto kostele koncert barokní hudby. Krom sonáty k svátku sv. Petra a Pavla od Pavla Josefa Vejvanovského zde zazní orchestrální suita č. 8 G dur od Caspara Ferdinanda Fischera z jeho sbírky Le Journal du Printemps). Závěr koncertu bude patřit provedení nepomucenské mše italského barokního skladatele ...

Koncert v barokním refektáři 18.8.2017

Na pozvání komorního orchestru Consortium musicum z Plzně se již podruhé budeme podílet na koncertě v refektáři barokní jezuitské koleje v Klatovech. Provedeme zde v obnovené předpremiéře výběr z cyklu mariánských nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem., jež byly vytištěny v augsburské tiskárně Lotter v roce 1754. Zřejmě v tomtéž roce si tisk pořídili jezuité v Jindřichově Hradci. ...

Obnovená premiéra mariánských nešpor Isfrida Kaysera (1754) pro 25. Haydnovy hudební slavnosti, 17.9.2017

P. Isfrid Kayser, OPraem. (1712-1771) Vesperae I. Longiores de Beatiſſima Virgine ac Glorioſiſſima DEI Genitrice MARIA op. VII/1 (1754)   1. Deus in adjutorium 2. Dixit Dominus Domino meo 3. Laudate pueri Dominum 4. Laetatus sum 5. Nisi Dominus aedificaverit domum 6. Lauda Jerusalem Dominum 7. Magnificat anima ...

Kayserovy nešpory z roku 1754 v Plzni 4.10.2017

V rámci cyklu Plzeňské obnovené premiéry provedeme v plzeňské katedrále cyklus mariánských nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem., jež byly vytištěny v augsburské tiskárně Lotter v roce 1754. Zřejmě v tomtéž roce si tisk pořídili jezuité v Jindřichově Hradci. ...

Zádušní mše za P. Borna a borské farníky

Kolegium pro duchovní hudbu Consortium musicum ...

Pašijový koncert ve Furth im Wald

Kolegium pro duchovní hudbu Consortium musicum ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...

Aktuálně

Přidejte se ke Kolegiu
Pokud umíte zpívat a ...