Slavnostní zádušní bohoslužba u příležitosti XIV. Barokních jezuitských Klatov

Velmi krátké Requiem ex a pražského chorregenta v kostele sv. Martina ve zdi Šimona Brixiho si opsal klatovský rector Chori Václav Pavlas (ve funkci 1785-1795) jako anonymní skladbu. Zcela jistě jej zaujalo kompoziční mistrovství a dokonalá polyfonní práce, jíž tento pražský skladatel, otec budoucího svatovítského kapelníka Františka Xavera, ve své době vynikal. Své skladatelské dovednosti prokázal Šimon Brixi koneckonců jiné také ...

Festivalové vystoupení Kolegia v Bodenmais

V rámci Evropského festivalu duchovní hudby "Šumava-Bayerischer Wald" 2020 tradičně vystoupíme v Bavorsku. XXIV. ročník festivalu zahájíme mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve farnosti Bodenmais, jež je dlouholetým patronem festivalu. ...

Slavnostní závěrečný koncert akademického roku 2019/2020 ZČU v Plzni

Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé ...

Missa Coronata Sacro Montana A. Syrůčka na svatohorských Korunovačních slavnostech

Na pozvání svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka provedeme slavnostní korunovační mši (Missa Coronata Sacro Montana), kterou na Svatou Horu věnoval vyšehradský regenschori Antonín Syrůček (c. 1715-1762). Syrůček známý především svojí pastorální tvorbou, zde ukazuje, že byl mistrem liturgické kompozice, jenž dokázal vstřebat stylové podněty, které nabízelo pražské prostředí  30. a 40. let 18. století a vytvořit osobitý pozdně barokní kompoziční styl. Syrůčkova ...

Koncert barokní hudby v rámci klatovské Barokní noci

Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku ...

Ke cti svatých apoštolů - koncert v Liticích

Ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum provedeme v předvečer poutní slavnosti k patronům litického kostela, apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi, v tomto kostele tradiční koncert barokní hudby.   Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze ...

Slavnostní mše sv. k uctění 310. výročí narození Jos. Ant. Sehlinga v Toužimi

Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku ...

P. Gunther Jacob, OSB: Missa Dei Patris Festivalis (1725) pro 27. Haydnovy hudební slavnosti

Provedení znovuobjevené Missa Dei Patris Festivalis (1725) P. Gunthera Jacoba, OSB, uskutečněné ve velkolepých prostorách přeštického poutního kostela. Jedná se o největší mešní kompozici českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, OSB. (1685-1734), jenž pocházel ze sudetských oblastí jihozápadních Čech. Rodák z Gossengrün (Krajková) přirozeně lnul k česko-bavorskému pohraničnímu regionu. Hudební vzdělání získal v benediktinském klášteře Kladruby, později coby barokní poutník navštěvoval ...

Hudební doprovod liturgie v rámci Volkstrauertag v Lamu IV.

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...