Slavnostní zádušní bohoslužba u příležitosti XVI. Barokních jezuitských Klatov

Zádušní mše za zesnulé členy klatovské jezuitské koleje a jezuitské mecenáše představuje centrální bod XVI. ročníku Barokních jezuitských Klatov. Jako tradičně ji doprovodíme figurálním requiem. Kaiserrequiem vídeňského císařského kapelníka Johanna Josepha Fuxe má přitom pro naše soubory v souvislosti s Barokními jezuitskými Klatovy zásadní význam. Tato skladba byla námi provedena v rámci prvního ročníku Barokních jezuitských Klatov v roce 2007 a ...

Slavnostní závěrečný koncert akademického roku 2023/2024 ZČU v Plzni

Tradiční Slavnostní koncert k závěru akademického roku 2023/2024 bude realizován v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Jak je dobrým zvykem, koncertní program budeme realizovat společně s komorním orchestrem Consortium musicum. Vrcholně klasicistní mše sudetského skladatele Cajetana Vogela, určená k pražským oslavám padesátiletého jubilea kanonizace světce střední Evropy sv. Jana Nepomuckého (1779) byla do repertoáru klatovského farního kostela Narození Panny Marie přinesena zdejším regenschorim a Flaškovým nástupcem ...

Slavnostní koncert k výročí Bedřicha Smetany a k Roku české hudby 2024

Během pravidelného Setkání pěveckých sborů Západočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů bude v rámci oslav 200. výročí narození Bedřicha Smetany a v rámci Roku české hudby 2024 v Kulturním domě Družba v Klatovech uspořádán Slavnostní koncert z děl Bedřicha Smetany a dalších českých autorů. Koncert bude představovat jeden z vrcholů letošní klatovské hudební sezóny. Krom známých skladatelských jmen jako Bedřich Smetana, ...

Koncert barokní hudby v rámci svatojánské Barokní noci v Klatovech

Vrcholně klasicistní mše sudetského skladatele Cajetana Vogela, určená k pražským oslavám padesátiletého jubilea kanonizace světce střední Evropy sv. Jana Nepomuckého (1779) byla do repertoáru klatovského farního kostela Narození Panny Marie přinesena zdejším regenschorim a Flaškovým nástupcem Václavem Pavlasem (v úřadu od 1784) a prováděna patrně ještě v první třetině 19. století patrně pod Petrem Kirlem a zcela jistě pod Pavlem Skřivánkem, ...

Koncert barokní hudby k poctě sv. Anny

Na pozvání spolku Tanaberk spravujícího poutní kostel sv. Anny na Tanaberku nedaleko Kdyně, provedeme v rámci zdejších svatoannenských oslav duchovní hudbu z českých archivů 18. století. Vzhledem k tomu, že si v letošním roce připomínáme 250. výročí úmrtí významného skladatele přelomu baroka a klasicismu Františka Ignáce Tůmy, bude část programu věnována právě jeho dílům. V obnovené premiéře provedeme jeho kompozici Missa Sancti ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...