Koncert barokní hudby v rámci klatovské Barokní noci

K hudební oslavě III. klatovské Barokní noci jsme vybrali nejslavnostnější a nejhonosnější barokní hudbu, jakou má náš sbor k dispozici - krajní části slavnostních nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem., jež zveřejnil tiskem v roce 1754. Kayser usiloval o stylově-kompoziční dovršení katolické barokní duchovní hudby a výsledkem byly špičkové kompozice, jež byly šířeny po celé katlické Evropě. Výběr z jeho ...

Barokní a neobarokní premiéry v Liticích

V rámci koncertu spojeného s oslavami patrocinia litického kostela sv. Petra a Pavla uvedeme v obnovené premiéře slavnostní mši českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, OSB., jenž pocházel ze sudetských oblastí jihozápadních Čech. Rodák z Gossengrün (Krajková) přirozeně lnul k česko-bavorskému pohraničnímu regionu. Hudební vzdělání získal v benediktinském klášteře Kladruby, později coby barokní poutník navštěvoval Pannu Marii Klatovskou (pobýval zde od ...

Koncert barokní duchovní hudby v rámci projektu Barockregion Bayern Böhmen

Requiem za všechny hudebníky klatovských kůrů

Během zádušní bohoslužby vzpomeneme zejména těch klatovských hudebníků, díky jejichž píli a nadšení se nám zachovaly cenné památky v hudebním archivu děkanského kostela 18. a 19. století (Jan Václav Flaška, Václav Pavlas, Petr Kirle, Pavel Skřivánek, Mansvet Klička, Jan Talich aj.), i těch, kteří pomáhali přenést tradici duchovní hudby přes nástrahy 20. století (např. dr. Jiří Bílek, od jehož narození si ...

Hudební doprovod liturgie v rámci Volkstrauertag v Lamu III.

Stane se tak v rámci celoněmeckých oslav Trauertag. Poprvé jsme takto v Lamu vystoupili v roce 2017. Naše requiem se tak v lamské farnosti sv. Ulricha stávají tradicí. ...

Slavnostní koncert k otevření refektáře klatovské jezuitské koleje

Slavnostní otevření refektáře bývalé jezuitské koleje v Klatovech vnímáme jako úspěšné završení našich dlouhodobých snah dostat tento nádherný prostor do povědomí nejen klatovské kulturní a hudbymilovné veřejnosti. Díky přispění Města Klatovy i Plzeňského kraje se tento prostor po dlouhé době opět zpřístupní ve svém původním lesku a nádheře. V rámci koncertu během znovuotevření refektáře uvedeme slavnostní mši českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...