Slavnostní zádušní bohoslužba u příležitosti XV. Barokních jezuitských Klatov

Poprvé v dramaturgii hudebního doprovodu zádušních mší v rámci Barokních jezuitských Klatov učiníme výjimku a nazařadíme hudbu zkomponovanou v období před rokem 1772, kdy jezuitský řád musel svoji činnost v klatovské koleji ukončit. Po dohodě s organizátory provedeme zhudebnění zádušní mše zkomponované um. vedoucím našeho sboru a orchestru Consortium musicum. Aschenbrennerovo Requiem in stile antico (2018) vzniklo jako reflexe a pocta hudební kultuře ...

Slavnostní bohoslužba s hudebním doprovodem v Neuhausen u Deggendorfu (DE)

V rámci XVI. ročníku Festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald 2023 na pozvání farnosti sv. Ulricha a sv. Víta v Neuhausen u Deggendorfu doprovodíme nedělní mešní liturgii slavnostní hudbou českého autora druhé třetiny 18. století Františka Xavera Brixiho, který v loňském roce oslavil 290. výročí narození. Jako tradičně nás doprovodí plzeňský komorní orchestr Consortium musicum. Kapelník pražské svatovítské katedrály František Xaver Brixi (1732-1771) ...

Slavnostní závěrečný koncert akademického roku 2022/2023 ZČU v Plzni

Tradiční Slavnostní koncert k závěru akademického roku 2022/2023 bude realizován v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Jak je dobrým zvykem, koncertní program budeme realizovat společně s komorním orchestrem Consortium musicum. Hlavní osobností programu je jeden z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů poloviny 18. století, svatovítský kapelník František Xaver Brixi (1732-1771). Jeho rozsáhlá virtuózní Missa in D představuje svojí velkorysou kompoziční architekturou jedno z nejlepších mešních zhudebnění své ...

Ke cti svatých apoštolů - koncert v Liticích

Ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum provedeme v předvečer poutní slavnosti k patronům litického kostela, apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi, v tomto kostele tradiční koncert barokní hudby. ...

Koncert barokní hudby v rámci svatojánské Barokní noci v Klatovech s obnovenými premiérami

K letošní oslavě klatovské Barokní svatojánské noci jsme si připravili hudbu letošního jubilanta Šimona Brixiho (narozen v roce 1693) a jeho (nejen) pražských současníků a následovníků, pro něž Brixiho vyvážený a přitom moderně koncipovaný kompoziční styl představoval velmi významnou inspiraci. Všichni tito skladatelé byli příslušníky tehdejší kompoziční avantgardy čerpající další podněty od italských skladatelů, zejména od Antonia Vivaldiho. Jejich hudební řeč ...

Theatrum Kuks 2023 - koncert barokní hudby

Vyšehradský regenschori Antonín Syrůček (c. 1715-1762) patřil k nejvýznamnějším pražským skladatelům na pomezí pozdního baroka a začínajícího klasicismu. Jeho slavnostní Missa Coronatae Sacro Montanae B. V. M. věnoval autor na Svatou Horu ke každoročním oslavám Korunovace zdejší zázračné sošky Panny Marie. Syrůček známý především svojí pastorální tvorbou, zde ukazuje, že byl mistrem liturgické kompozice, jenž dokázal vstřebat stylové podněty, které nabízelo pražské prostředí ...

Hudební doprovod liturgie v rámci Volkstrauertag v Chamu

Zhudebnění zádušní mše z pera císařského dvorního kapelníka Johanna Josepha Fuxe, zvané také Kaiserrequiem, bylo původně zkomponováno pro pohřeb císařovny Leonory v roce 1720. V následujících letech zaznělo ještě několikrát během dalších pohřbů členů císařské rodiny. Velkého privilegia se dostalo úspěšnému habsburskému vojevůdci princi Evženu Savojskému, když toto requiem bylo v roce 1736 provedeno také na jeho pohřbu. O čtyři roky ...

Hudební doprovod zádušních obřadů za Jana Blažeje Santiniho-Aichela

Zhudebnění zádušní mše z pera císařského dvorního kapelníka Johanna Josepha Fuxe, zvané také Kaiserrequiem, bylo původně zkomponováno pro pohřeb císařovny Leonory v roce 1720. V následujících letech zaznělo ještě několikrát během dalších pohřbů členů císařské rodiny. Velkého privilegia se dostalo úspěšnému habsburskému vojevůdci princi Evženu Savojskému, když toto requiem bylo v roce 1736 provedeno také na jeho pohřbu. O čtyři roky ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...