Hudební doprovod liturgie v rámci Volkstrauertag v Lamu III.

Stane se tak v rámci celoněmeckých oslav Trauertag. Poprvé jsme takto v Lamu vystoupili v roce 2017. Naše requiem se tak v lamské farnosti sv. Ulricha stávají tradicí. ...

Slavnostní koncert k otevření refektáře klatovské jezuitské koleje

Slavnostní otevření refektáře bývalé jezuitské koleje v Klatovech vnímáme jako úspěšné završení našich dlouhodobých snah dostat tento nádherný prostor do povědomí nejen klatovské kulturní a hudbymilovné veřejnosti. Díky přispění Města Klatovy i Plzeňského kraje se tento prostor po dlouhé době opět zpřístupní ve svém původním lesku a nádheře.   V rámci koncertu během znovuotevření refektáře uvedeme žalm 122 Laetatus sum (Zaradoval jsem se, ...

Adventní koncert v Praze společně s komorním sborem Entropie

Na pozvání pražského komorního sboru Entropie provedeme v rámci adventního koncertu skladby a capellové i figurální. Jste srdečně zváni :) ...

Adventní koncert v Janovicích n. Úhlavou společně s komorním sborem Entropie

Na pozvání pražského komorního sboru Entropie provedeme v rámci adventního koncertu skladby a capellové i figurální. Jste srdečně zváni :) ...

Slavnostní zádušní bohoslužba u příležitosti XIV. Barokních jezuitských Klatov

Velmi krátké Requiem pražského chorregenta v kostele sv. Martina ve zdi Šimona Brixiho si opsal klatovský rector Chori Václav Pavlas jako anonymní skladbu. Zcela jistě jej zaujalo kompoziční mistrovství a dokonalá polyfonní práce, jíž tento pražský skladatel, otec budoucího svatovítského kapelníka Františka Xavera, ve své době vynikal. Své skladatelské dovednosti prokázal Šimon Brixi koneckonců jiné také tím, jak se zhostil tohoto ...

Slavnostní závěrečný koncert akademického roku 2019/2020 ZČU v Plzni

Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava ...

Festivalové vystoupení Kolegia v Bavorsku

V rámci XXIV. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby "Šumava-BAyerischer Wald" 2020 tradičně vystoupíme v nějkterém z významných kostelů bavorského pohraničí. ...

Missa Coronata Sacro Montana A. Syrůčka na svatohorských Korunovačních slavnostech

Na pozvání svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka provedeme slavnostní korunovační mši (Missa Coronata Sacro Montana), kterou na Svatou Horu věnoval vyšehradský regenschori Antonín Syrůček (c. 1715-1762). Syrůček známý především svojí pastorální tvorbou, zde ukazuje, že byl mistrem liturgické kompozice, jenž dokázal vstřebat stylové podněty, které nabízelo pražské prostředí  30. a 40. let 18. století a vytvořit osobitý pozdně barokní kompoziční styl. Syrůčkova ...

Koncert barokní hudby v rámci klatovské Barokní noci

Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku ...

Slavnostní mše sv. k uctění 310. výročí narození Jos. Ant. Sehlinga v Toužimi

Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku ...

Kolegium pro duchovní hudbu

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu ...