Slavnostní bohoslužba u příležitosti znovuotevření expozice klatovských katakomb

jezuitský kostel Neposkrvněného početí Panny Marie a sv. Ignáce Klatovy, 18.00hod

Antonio Draghi (1636-1700) - Missa à 9 ve spolupráci s plzeňským komorním orchestrem Consortium musicum

Antonio Draghi (1634-1700), ač Ital a dvorní kapelník vídeňského dvora Leopolda I., se alespoň krátce pohyboval v Čechách, když celý dvůr na útěku před morem v roce 1680 přesídlil na Pražský hrad. A nebyl v té době rozhodně žádným dvorským nováčkem. U vídeňského dvora se pohyboval již od roku 1658, kdy zde začínal jako basista v dvorní kapele císařovny vdovy Eleonory. Jeho hudební kariéra se rozvíjela postupně. Eleonora jej v roce 1668 jmenovala vicekapelníkem a Draghi tak měl otevřenou cestu k císaři Leopoldovi I. Svoji kariéru završil získáním kapelnického místa císařské kapely v roce 1682, uvolněného po zemřelém Johannu Heinrichu Schmelzerovi. Tento nadaný houslista zemřel na mor shodou okolností právě v Praze v roce 1680, kde pobýval se dvorem stejně jako Draghi.

Draghi se zaměřoval především na kompozici hudebně dramatických děl – v Praze například zkomponoval oratorium o svatém Václavu. Avšak zejména jeho opery ve své době zcela dominovaly opernímu repertoáru císařské kapely. Zatímco jeho oratorní a operní kompozice dnes postupně povstávají z prachu archívů, Draghiho liturgická hudba zatím takovéto štěstí nemá. Přitom jeho Missa a 9, jež ozdobí nedělní mešní liturgii, svého autora rozhodně nezapře. Ladné melodické linie vokálních sól, zvukově plná homofonní sazba pětihlasého sboru střídající lehkou rukou napsané polyfonní pasáže, to vše nepochybně přispívalo k dobové proslulosti Draghiho skladeb ve Vídni i v rakouských zemích. Ještě jeden detail však stojí za zmínku. Missa a 9 pochází z roku 1684, mohl ji tedy v závěru svého života hypoteticky slyšet i Bohuslav Balbín. Dokonce není vyloučeno že tato Draghiho skladba mohla zaznívat také na klatovském farním kůru v době zdejšího mariánského zázraku (1685). A jistou exkluzivitu neztrácí skladba ani v dnešních dnech. Návštěvníci této bohoslužby budou svědky jediného provedení této Draghiho mše ve střední Evropě.

 

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...