Barokní noc s ohňostrojem v klatovské jezuitské koleji 23.6.2017

Klatovy, vnitřní nádvoří & refektář jezuitské koleje, 20.30hod

Leonardo Leo (1694-1744): Missa Sancti Joannis Nepomuceni - obnovená premiéra

Na pozvání spolku Klatovské katakomby provedeme v obnovené premiéře mši ke sv. Janu Nepomuckému od světoznámého neapolského operního skladatele Leonarda Lea. Skladba byla opsána pro pražský svatovítský kůr (Sanctae Metropolitanae Eccelsiae) patrně v období kolem kanonizace tohoto světce (1729). Missa Sancti Joannis Nepomuceni zazní ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum a její provedení v refektáři klatovské jezuitské koleje bude vrcholem Barokní noci.

Volbou nepomucenského zasvěcení mše odkazujeme na českou tradici tematického spojování obou svatých Janů (sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Křtitele, svátek 24. června) a zejména na bohatou pražskou barokní tradici ohňostrojů právě ve spojení s oslavami nepomucenského svátku.

Program doplní 5. Braniborský koncert J.S. Bacha.

Hudbu k baroknímu ohňostroji zajistí Johann Caspar Ferdinand Fischer a jeho Orchestrální suita č. 8 (Le Journal du Printemps) a další barokní instrumenátlní skladby a fanfáry.

 

Missa Sancti Joannis Nepomuceni italského operního skladatele Leonarda Lea (1694-1744) byla opsána pro figurální kůr pražského svatovítského kůru (886, sign. CZ-Pak 841, RISM ID no.: 550268027). Její opis není datován ani zde nejsou uvedeny další podrobnosti jeho vzniku. Na základě identifikace jedné z opisovačských rukou, jež patřila toužimskému rodákovi Josefu Antonínu Sehlingovi, lze předpokládat, že opis vznikl během tzv. Sehlingovy éry, tedy v letech 1737-1757. Je velmi pravděpodobné, že Sehling a jeho spolupracovníci reagovali na nedávnou kanonizaci sv. Jana Nepomuckého a provádění této skladby se stalo součástí květnových nepomucenských oslav v pražské katedrále.

 

Autorství (doplněné na opisu dodatečně cizí rukou) je sporné. RISM eviduje tuto skladbu jako Leovo dílo pouze v tomto případě, zatímco další dva výskyty – jeden z nich shodou okolností opět v pražské svatovítské sbírce a rovněž se Sehlingovým podílem) (344, sign. CZ-Pak 328, RISM ID no.: 550269694) a druhý v hudební sbírce benediktinského kláštera v rakouském Kremmsmünster (Sign. A-KR B 30/491 RISM ID no.: 600172159) uvádějí jako autora Johanna Franze Ehrenhardta (1700-1749). Rakouský opis přitom obsahuje ještě party dvou trombonů, není tedy pravděpodobná existence přímého vztahu k českým opisům.

 

Výběr, spartace a realizace této skladby v rámci regionálního projektu AV ČR v jihozápadních Čechách byl motivován několika důvody. Předně se jedná o skladbu, jejíž název dokládá vztah ke světci z tohoto regionu, jenž nabyl světového významu. Průběžný výzkum figurální sbírky klatovského farního kostela v 18. století (jako jednoho z nejvýznamnějších hudebních fondů této doby, jež se v jihozápadních Čechách dochovaly) a zde působících hudebních osobností (Jan Václav Flaška, Václav Pavlas) ukazují silný příklon zdejšího hudebního provozu na pražské prostředí. Jedním z významných zprostředkujících faktorů pro udržování těchto kontaktů také mohlo být arcibiskupské kaplanství, fundované pražským arcibiskupem Janem Fridrichem z Valdštejna.

 

Realizace Leovy Missa Sancti Joannis Nepomuceni se v tomto roce stala součástí hudebního festivalu, jenž má za úkol prezentovat barokní (nejen hudební) kulturu jihozápadních Čech a její konotace do jiných regionů a center. Toto provedení zároveň přispěje k prezentaci muzikologického potenciálu, jež ve spolupráci s AVČR hudební kultura tohoto regionu nabízí.

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...