Barokní noc s ohňostrojem v klatovské jezuitské koleji 23.6.2017

Klatovy, vnitřní nádvoří & refektář jezuitské koleje, 20.30hod

Leonardo Leo (1694-1744) - Missa Sancti Joannis Nepomuceni - obnovená premiéra

Na pozvání spolku Klatovské katakomby provedeme v obnovené premiéře mši ke sv. Janu Nepomuckému od světoznámého neapolského operního skladatele Leonarda Lea. Skladba byla opsána pro pražský svatovítský kůr (Sanctae Metropolitanae Eccelsiae) patrně v období kolem kanonizace tohoto světce (1729). Missa Sancti Joannis Nepomuceni zazní ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum a její provedení v refektáři klatovské jezuitské koleje bude vrcholem Barokní noci.

Volbou nepomucenského zasvěcení mše odkazujeme na českou tradici tematického spojování obou svatých Janů (sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Křtitele, svátek 24. června) a zejména na bohatou pražskou barokní tradici ohňostrojů právě ve spojení s oslavami nepomucenského svátku.

Program doplní 5. Braniborský koncert J.S. Bacha.

Hudbu k baroknímu ohňostroji zajistí Johann Caspar Ferdinand Fischer a jeho Orchestrální suita č. 8 (Le Journal du Printemps) a další barokní instrumenátlní skladby a fanfáry.

Aktuálně

Přidejte se ke Kolegiu
Pokud umíte zpívat a ...