Českoněmecký adventní koncert ve spolupráci se Sudetendeutsches Musikinstitut v Regensburgu KONCERT ZRUŠEN

Regensburg (DE), St. Vitus Kirche, 17.00hod

Facebook
Print
Johann Melchior Molter (1696-1765) - Koncert C dur pro trompetu, smyčcový orchestr a b.c. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Kirchensonate C dur, KV 263 František Xaver Brixi (1732-1771) - Magnificat C dur P. Cajetanus Vogel (1750-1794) - Missa Solemnis Sancti Ioannis Nepomuceni (1779) Kolegium pro duchovní hudbu, Consortium musicum, sólisté Hochschule für katholische Kirchenmusik Regensbug

Na pozvání dr. Andrease Wehrmeyera, ředitele Sudetendeutsches Musikinstitut a ve spolupráci s Hochschule für katholische Kirchenmusik Regensburg provedou Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum slavnostní adventní koncert ve Vituskirche v bavorském Regensburgu (DE).

Krom děl známých skladatelů bude na programu trompetový koncert (sólo Jan Šmat) německého skladatele Johanna Melchiora Moltera a slavnostní Missa solemnis Sancti Ioannis Nepomuceni od významného českoněmeckého skladatele P. Cajetana Vogela. Skladba, jež pochází z opisů klatovského farního a poutního kostela Narození Panny Marie, byla zkomponována v roce 1779 k oslavě 50. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého, jež se konala ve svatovítské katedrále v Praze. Kolegium a Consortium ji v obnovené premiéře provedly v roce 2017.

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...