Hudební doprovod 4. adventní neděle v Klatovech 18.12.2016 s malou obnovenou premiérou

Klatovy, jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, 10.00hod

Liturgii 4. neděle adventní, zvané podle antifony vstupního introitu také nedělí Rorate, doprovodíme adventními či pro advent vhodnými skladbami z našeho repertoáru. Zároveň provedeme v obnovené premiéře Rorate 4.tum in B od Josefa Antonína Sehlinga (1710-1756)

Během nedělní mše konané v klatovském jezutiském kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ignáce dne 18. prosince 2016 od 10 hodin dopoledne zazní v podání Kolegia pro duchovní hudbu a capellové skladby a obnovená premiéra Rorate 4.tum in B od Josefa Antonína Sehlinga (1710-1756) z pražského svatovítského archivu.

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...