Hudební doprovod 4. adventní neděle v Klatovech 18.12.2016 s malou obnovenou premiérou

Klatovy, jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, 10.00hod

Liturgii 4. neděle adventní, zvané podle antifony vstupního introitu také nedělí Rorate, doprovodíme adventními či pro advent vhodnými skladbami z našeho repertoáru. Zároveň provedeme v obnovené premiéře Rorate 4.tum in B od Josefa Antonína Sehlinga (1710-1756)

Během nedělní mše konané v klatovském jezutiském kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ignáce dne 18. prosince 2016 od 10 hodin dopoledne zazní v podání Kolegia pro duchovní hudbu a capellové skladby a obnovená premiéra Rorate 4.tum in B od Josefa Antonína Sehlinga (1710-1756) z pražského svatovítského archivu.

Aktuálně

Kontaktujte nás
Chcete dostávat informace o akcích? ...

Naše vystoupení ve Furth im Wald
Jsme rádi, že se naše ...

Přidejte se ke Kolegiu
Pokud umíte zpívat a ...