Pocta svatému Janu Nepomuckému 29.6.2015

Kostel sv. Jana, Nepomuk, 19.00hod

Koncert z duchovní hudby, jež vznikla k oslavě svátku sv. Jana Nepomuckého převážně v 18. století. Koncert se koná za podpory města Nepomuk.

Nepomucenská úcta zažívala v českých zemích 18. století nebývalý rozmach. Nepomucenské oslavy konané snad v každé významnější lokalitě byly příležitostí k prezentaci tzv. barokní zbožnosti a jednotlivé liturgické úkony v jejich rámci představovaly významný impuls pro zhudebňování tradičních i nově sestavovaných liturgických textů. Dochované kostelní hudební archivy z 18. stoeltí jsou toho důkazem.

Na koncertě konaném ve svatojánském kostele v Nepomuku představíme zejména skladby mající vazbu na náš region. Provedeme nepomucenské litanie od Adalberta Manschingera pocházející z hudebnin kůru klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie. Vystoupení doplní Missa in C Franze Josepha Aumanna (1728-1797), regenschoriho svatofloriánského kláštera v Rakousku, jejíž rukopis pochází rovněž z klatovského archivu. Vrcholem koncertu pak bude bezpochyby monumentální česká nepomucenská kantáta Chválozpěv ke sv. Janu Nepomuckého z pera nepomuckého učitele Jakuba Jana Ryby (1765-1815), jenž v tomto roce oslaví dvojité kulaté výročí.

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...