Slavnostní mše v bavorském poutním kostele Bogenberg

Bogenberg (DE), Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt, 2.6.2019, 10.30hod

P. Franz Joseph Aumann (1728-1797): Missa in C František Xaver Brixi (1732-1771): Regina coeli laetare Jan Nepomuk Škroup (1811-1892): Beatus vir Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Kirchensonate in C zur Orgelsolomesse, KV 263 Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum

Během bohoslužby ve známém poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v dolnobavorském Bogenbergu uvedeme slavnostní slavnostní Missa in C od svatofloriánského rakouského skladatele P. Franze Josepha Aumanna z opisů klatovského poutního kostela Narození Panny Marie. Součástí zdejšího repertoáru byla také drvobná skladba Františka Xavera Brixiho Regina coeli laetare C dur. Repertoár doplní Kirchensonate C dur Wolfganga Amadea Mozarta a zhudebnění žalmu Beatus vir od svatovítského chorregenta 19. století Jana Nepomuka Škroupa, bratra autora české hymny.

 

Provedení bude realizováno v rámci XXIII. Evropského festivalu duchovní hudby "Šumava-Bayerischer Wald", jenž usiluje o opětovné propojení obou pohraničních regionů pomocí duchovní hudby.

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...