Jacobova Missa Dei Patris Festivalis v Bavorsku

Bogenberg (DE), Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt, 2.6.2019, 10.30hod

P. Gunther Jacob, OSB. - Missa Dei Patris Festivalis (1725) barokní duchovní hudba z archivů jihozápadních Čech Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum

Během bohoslužby ve známém poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v dolnobavorském Bogenbergu uvedeme slavnostní mši českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, jenž pocházel ze sudetských oblastí jihozápadních Čech. Rodák z Gossengrün (Krajková) přirozeně lnul k česko-bavorskému pohraničnímu regionu. Hudební vzdělání získal v benediktinském klášteře Kladruby, později coby barokní poutník navštěvoval Pannu Marii Klatovskou (pobýval zde od 22. října do 29. listopadu roku 1731) a zavítal i do bavorského Neukirchen b. Hl. Blut.

Missa Dei Patris Festivalis zahajuje tištěnou sbírku mší Acratismus pro honore Dei (Snídaně ke cti Boží, připravená z jídel znějících zbožností. Složená z chutí různých instrumentů a nejoddaněji předložená k libovolnému upotřebení všem i jednomu každému, kdo nejen zbožností, ale i hudbou uctívá Nejsvětější a Nerozdílnou Trojici), vydanou v roce 1725. Prozrazuje Jacobovu zálibu v kompozičních experimentech, jež stály u zrodu Jacobovy originální hudební řeči, jež byla jeho současníky tolik oceňována. Skladbu uvedeme v obnovené premiéře.

Provedení bude realizováno v rámci XXIII. Evropského festivalu duchovní hudby "Šumava-Bayerischer Wald", jenž usiluje o opětovné propojení obou pohraničních regionů pomocí duchovní hudby.

Aktuálně

Kontaktujte nás
Chcete dostávat informace o akcích? ...

Naše vystoupení ve Furth im Wald
Jsme rádi, že se naše ...

Přidejte se ke Kolegiu
Pokud umíte zpívat a ...