Koncert barokní hudby k poctě sv. Anny

Tanaberk, kostel sv. Anny, 27. 7. 2024, 18.00hod

František Ignác Tůma (1704-1774) Missa S. Wolfgangi
František Ignác Tůma Litaniae lauretanae
Jan Václav Flaška (1708/09-1783) Domine ad adjuvandum me festina
Kolegium pro duchovní hudbu, Consortium musicum & hosté

Na pozvání spolku Tanaberk spravujícího poutní kostel sv. Anny na Tanaberku nedaleko Kdyně, provedeme v rámci zdejších svatoannenských oslav duchovní hudbu z českých archivů 18. století. Vzhledem k tomu, že si v letošním roce připomínáme 250. výročí úmrtí významného skladatele přelomu baroka a klasicismu Františka Ignáce Tůmy, bude část programu věnována právě jeho dílům. V obnovené premiéře provedeme jeho kompozici Missa Sancti Wolfgangi. Vzhledem k tomu, že náš příhraniční region nese významné stopy tohoto světce (bývalý poutní kostel Bolfánek u Chudenic, kostel zasvěcený tomuto patronu v nedalekém Haibühlu aj.), můžeme v rámci dobové barokní tradice vnímat jistou atribuci této skladby k našemu regionu a jeho tradicím.

Program doplní Tůmovo zhudebnění loretánských litanií (Litaniae lauretanae) a skladby dalších českých autorů 18. století.

Provázanost vzniku poutního kostela na Tanaberku s klatovskými jezuity (všerubský kantor a varhaník František Pajer, jenž byl na Tanaberku v roce 1703 svědkem zázraku nechal ve zdejší koleji studovat svého syna Antona a zdejší jezuité stáli u zrodu tohoto kostela) zdůrazníme zařazením skladby Domine ad adjuvandum me festina od klatovského rectora Chori Jana Václava Flašky, který se zdejšími jezuity také hudebně spolupracoval.

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...