Koncert barokní hudby v rámci klatovské Barokní noci

Klatovy, ? 21.6.2019, 21.00hod

P. Isfrid Kayser, OPraem. (1712-1771) - Vesperae I. Longiores de Beatissima Virgine ac Gloriosissima DEI Genitrice MARIA, op. VII/1 (1754): I. Domine ad adjuvandum me festina II. Dixit Dominus III. Magnificat anima mea Další repertoár v jednání. Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum

K hudební oslavě III. klatovské Barokní noci jsme vybrali nejslavnostnější a nejhonosnější barokní hudbu, jakou má náš sbor k dispozici - krajní části slavnostních nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem., jež zveřejnil tiskem v roce 1754. Kayser usiloval o stylově-kompoziční dovršení katolické barokní duchovní hudby a výsledkem byly špičkové kompozice, jež byly šířeny po celé katlické Evropě. Výběr z jeho nešporních cyklů (v roce 1754 vydal celkem tři) si opsal také klatovský regenschori Jan Václav Flaschka, jenž tak do Klatov jako první přinesl Kayserovu hudbu.

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...