Koncert barokní hudby v rámci klatovské Barokní noci

Klatovy, 26. 6. 2020, 21.00hod

Facebook
Print
Josef Antonín Sehling Missa B.V. Conceptionis seu integra Josef Antonín Sehling Moteto per ogni Sancto Deposita rerum Georg Friedrich Händel Music fort the Royal Fireworks, HWV 351 - Ouverture
Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku 1737 působil v katedrále sv. Víta, kde zastupoval zdejšího nemocného kapelníka a obohatil zdejší hudební sbírku četnými opisy a také vlastními kompozicemi. Kapelnické místo zastával také na dalších pražských kůrech.
Ve své kompoziční tvorbě byl ovlivněn vídeňskými autory, zejména Antoniem Caldarou a italskou neapolskou školou. Jeho skladby se vyznačují pozoruhodnou melodickou invencí, nezvyklou lehkostí a vynalézavostí instrumentace.
Jeho Missa Beatae Virginis Conceptionis (ke svátku Neposkvrněného početí Panny Marie) je dochována v Sehlingově rukopisu ve svatovítském archivu. Skladbu provozovali také pražští jezuité ve svém největším pražském chrámu sv. Mikuláše, což svědčí o tehdejší proslulosti této kompozice a jejího autora.
Moteto per ogni Sancto Deposita rerum představuje typickou Sehlingovu kompozici pro sbor a sólový soprán s blyštivou instrumentací a velmi diferencovanou sborovu sazbou.
Sehlingovy autografy (rukopisy) obou skladeb jsou uloženy v hudebním archivu svatovítské katedrály.
Vystoupení tradičně doplní barokněnoční Ouvertura z Händelovy Hudby k ohňostroji.