Koncert barokní hudby v rámci klatovské Barokní noci

Klatovy, 26. 6. 2020, 21.00hod

Josef Antonín Sehling (1710-1756) Missa B.V. Conceptionis seu integra
Josef Antonín Sehling Moteto per ogni Sancto "Deposita rerum temporalium sarcina"
Georg Friedrich Händel (1685-1759) Music fort the Royal Fireworks, HWV 351 - Ouverture
Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku 1737 působil v katedrále sv. Víta, kde zastupoval zdejšího nemocného kapelníka a obohatil zdejší hudební sbírku četnými opisy a také vlastními kompozicemi. Kapelnické místo zastával také na dalších pražských kůrech.
Ve své kompoziční tvorbě byl ovlivněn vídeňskými autory, zejména Antoniem Caldarou a italskou neapolskou školou. Jeho skladby se vyznačují pozoruhodnou melodickou invencí, nezvyklou lehkostí a vynalézavostí instrumentace.
Jeho Missa Beatae Virginis Conceptionis (ke svátku Neposkvrněného početí Panny Marie) je dochována v Sehlingově rukopisu ve svatovítském archivu. Skladbu provozovali také pražští jezuité ve svém největším pražském chrámu sv. Mikuláše, což svědčí o tehdejší proslulosti této kompozice a jejího autora.
Moteto per ogni Sancto "Deposita rerum temporalium sarcina" (Odložil břímě světských věcí) představuje typickou Sehlingovu kompozici pro sbor a sólový soprán s blyštivou instrumentací a velmi diferencovanou sborovu sazbou.
Sehlingovy autografy (rukopisy) obou skladeb jsou uloženy v hudebním archivu svatovítské katedrály.
Vystoupení tradičně doplní barokněnoční Ouvertura z Händelovy Hudby k ohňostroji.