Koncert klatovské barokní hudby v rámci Barokní noci v Klatovech

Klatovy, refektář jezuitské koleje, 25.6.2021, 21.00hod

P. Franz Joseph Aumann, CanReg (1728-1797) Missa in C (c.1769)

Missa in C svatoflorianského klášterního skladatele P. Franze Josepha Aumanna, CanReg. (1728-1797) vznikla patrně před rokem 1769 (z této doby pochází její nejstarší známý opis). Do klatovského prostředí ji přinesl regenschori farního kostela Václav Pavlas (1752-1835), který zde působil v letech 1785-1795. Pavlas v Klatovech pobýval již během svých studií u klatovských jezuitů a na místo farního chorregenta nastoupil po svém pražském angažmá. Po deseti letech pak Klatovy opět opustil, aby mohl nastoupit v pražské svatovítské katedrále. Během svého klatovského působení zde nashromáždil mnoho desítek hudebnin a díky svým pražským kontaktům mohl být prvním, kdo v Klatovech představil dílo Wolfganga Amadea Mozarta.

Aumannova tvorba spadá do vrcholné fáze figurálního hudebního provozu v rakouských klášterech v období šedesátých a sedmdesátých let 18. století, jež bylo ukončeno josefínskými restrikcemi během následujícího desetiletí. Aumann patřil k nejvýznamnějším skladatelům této éry a jeho liturgické skladby - mnohdy zaměňovány za díla Josepha Haydna - byly provozovány po celém habsburském soustátí stejně jako v jižním Německu. Aumannova Missa C dur našla krom Klatov v českých zemích uplatnění v předních kostelích se špičkovým hudebním provozem (svatovítská katedrála, pražská Loreta, kláštery na Strahově a v Broumově, Český Krumlov). Bassista Pavlas si tuto mši oblíbil i díky rozsáhlému basovému sólu, ve kterém mohl předvést své pěvecké umění.

Tato mše představuje také významnou součást interpretační historie našeho sboru. Spartována byla již v letech 2000-2001 a poprvé zazněla v 24. února 2001 během mše k 5. výročí založení sboru (1996).

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...