Koncert barokní hudby v rámci klatovské Barokní noci

Klatovy, ? 21.6.2019, 21.00hod

P. Isfrid Kayser, OPraem. (1712-1771) - Vesperae I. Longiores de Beatissima Virgine ac Gloriosissima DEI Genitrice MARIA, op. VII/1 (1754): I. Domine ad adjuvandum me festina II. Dixit Dominus III. Magnificat anima mea Další repertoár v jednání. Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum

K hudební oslavě III. klatovské Barokní noci jsme vybrali nejslavnostnější a nejhonosnější barokní hudbu, jakou má náš sbor k dispozici - krajní části slavnostních nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem., jež zveřejnil tiskem v roce 1754. Kayser usiloval o stylově-kompoziční dovršení katolické barokní duchovní hudby a výsledkem byly špičkové kompozice, jež byly šířeny po celé katlické Evropě. Výběr z jeho nešporních cyklů (v roce 1754 vydal celkem tři) si opsal také klatovský regenschori Jan Václav Flaschka, jenž tak do Klatov jako první přinesl Kayserovu hudbu.

Aktuálně

Kontaktujte nás
Chcete dostávat informace o akcích? ...

Naše vystoupení ve Furth im Wald
Jsme rádi, že se naše ...

Přidejte se ke Kolegiu
Pokud umíte zpívat a ...