Koncert barokní hudby v rámci svatojánské Barokní noci v Klatovech s obnovenými premiérami

Klatovy, 23. 6. 2023, 0.00hod

Václav Jan Kopřiva (1708-1789) Vox clamantis in deserto (offertorium ke sv. Janu Křtiteli) Šimon Brixi (1693-1735) Domine ad adjuvandum me festina in a Jan František Novák (+1771) Magnificat (obnov. prem.) Anonym (Flaška?) Dixit Dominus in D (obnov. prem.) Anonym (Flaška?) Domine ad adjuvandum me festina in C (obnov. prem.) Jan Dismas Zelenka (1679-1745) In convertendo Dominus, ZWV 91 (1728)

K letošní oslavě klatovské Barokní svatojánské noci jsme si připravili hudbu letošního jubilanta Šimona Brixiho (narozen v roce 1693) a jeho (nejen) pražských současníků a následovníků, pro něž Brixiho vyvážený a přitom moderně koncipovaný kompoziční styl představoval velmi významnou inspiraci. Všichni tito skladatelé byli příslušníky tehdejší kompoziční avantgardy čerpající další podněty od italských skladatelů, zejména od Antonia Vivaldiho. Jejich hudební řeč pak následně pomáhala otevírat dveře českému hudebnímu klasicismu.

Jako klatovskou pramennou paralelu svědčící o vyrovnávání se s řečí pozdního hudebního baroka jsme nemohli nezařadit anonymní zhudebnění žalmu Dixit Dominus in D, Domine ad adjuvandum me festina in C a také Domine ad adjuvandum me festina in a od pražského skladatele Šimona Brixiho (1693-1735). Hudebniny byly opsány klatovským chorregentem a skladatelem Janem Václavem Flaškou (ve funkci 1739-1783) a jeho domažlickým kolegou Joannem Josephem Hoffmannem (1742) a jsou nyní uloženy v hudebním fondu klatovského farního kostela. Skladby jsou kompozičně inspirovány hudebním stylem pražských autorů dvacátých a třicátých let 18. století. Nelze vyloučit, že autorem anonymních Dixit Dominus a Domine ad adjuvandum in C se může jednat o Flaškovy skladby z jeho raného období, popř. z počátků jeho klatovského působení.

U většiny skladeb našeho koncertu se jedná o obnovené premiéry.

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...