Koncert barokní hudby v rámci svatojánské Barokní noci v Klatovech

Klatovy, refektář jezuitské koleje, 21. 6. 2024, 20.00hod

P. Cajetanus Vogel (1750-1794) Missa Solemnis Sancti Ioannis Nepomuceni (1779) - Kyrie, Gloria & Agnus Dei
Kolegium pro duchovní hudbu, Consortium musicum & hosté

Vrcholně klasicistní mše sudetského skladatele Cajetana Vogela, určená k pražským oslavám padesátiletého jubilea kanonizace světce střední Evropy sv. Jana Nepomuckého (1779) byla do repertoáru klatovského farního kostela Narození Panny Marie přinesena zdejším regenschorim a Flaškovým nástupcem Václavem Pavlasem (v úřadu od 1784) a prováděna patrně ještě v první třetině 19. století patrně pod Petrem Kirlem a zcela jistě pod Pavlem Skřivánkem, jenž k hudebnině opatřil desky.

Na svou dobu užívá tato kompozice velmi avantgardních harmonických i instrumentačních prostředků, jež bez problémů snesou srovnání s pozdními kompozicemi W.A. Mozarta. P Vogel zde dokazuje, že je mistrem formy a coby virtuózní houslista suverénně ovládá instrumentaci smyčcových hlasů, jež zní velmi plně a stříbřitě. Ne náhodou anonymní klatovský pisatel za doby působení P. Skřivánka (patrně ve 30. letech 19. století) na obálku tužkou napsal: für das Jahr 1779 sehr schön.

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...