Koncert duchovní hudby k poctě Panny Marie Nicovské 6.7.2015 - KONCERT ZRUŠEN

Kostel Narození Panny Marie, Nicov, 19.00hod

Duchovní skladby provozované na počátku 18. století s převážně mariánskou tématikou. Mikuláš František Xaver Wentzely (1643-1722) Salve Regina J.M. Leopold I. Habsburský (1640-1705) Sub tuum praesidium Antonio Draghi (c. 1634-1700) Missa a 9

Koncert duchovní hudby v kostele Narození Panny Marie v Nicově chceme koncipovat jako oslavu doby vzniku této unikátní stavby Kiliána Ignáce Dienzenhofera, jež byla vysvěcena v roce 1730.

Vybírat budeme z děl skladatelů tvořících na přelomu 17. a 18. století, jejichž skladby v době stavby kostela, ještě zaznívaly na středoevropských kůrech, avšak dnes již příliš provozovány nejsou. Jedná se zejména o svatovítského kapelníka Mikuláše Františka Xavera Wentzelyho (1643-1722), od něhož provedeme Salve Regina kombinující přísnou polyfonní řeč s nově přicházejícím koncertantním stylem skoro již vivaldiovského ražení. Doplněna bude velmi zdařilým zhudebněním Sub tuum praesidium od J.M. Leopolda I. Habsburského (1640-1705).

Vrcholem vystoupení bude provedení Missy a 9 habsburského dvorního kapelníka Antonia Draghiho (c. 1634-1700) z roku 1684. Datem kompozice se tato skladba sice éře budování nicovského kostela poněkud vzdaluje, avšak k jejímu zařazení nás vedly dva důvody. Krom velmi vyspělé hudební řeči tohoto italského hudebníka, na niž navazovali skladatelé první poloviny 18. století, chceme vzdát hold nedaleké Panně Marii Klatovské, jež se zjevila v roce 1685, tedy pouhý rok po napsání této mše. Od tohoto zázraku uplyne v tomto roce 330 let.

 

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...