Koncert v barokním refektáři III.

Klatovy, refektář jezuitské koleje, 24. 8., 19.00hod

Výběr z barokních a klasicistních skladeb z našeho repertoáru pro klatovské publikum. Kolegium pro duchovní hudbu, Martin Berger, Martin Rezek, Anna Veverková, Consortium musicum

Již potřetí se setkáme v prostorách barokního refektáře bývalé jezuitské koleje v Klatovech.

Zazpíváme sklaby z postního repertoáru kůru klatovského děkanského kostela z pera renomovaných autorů F. X. Brixiho, J. J. Fuxe, J. G. Reutterna a P. G. Jacoba.

Jako naši hosté vystoupí Martin Berger, Martin Rezek (zobcové flétny) a Anna Veverková (housle), se 4. Braniborským koncertem G dur, BWV 1049 a s koncertantními skladbami od G. Ph. Telemanna. Doprovodí je komorní orchestr Consortium musicum, jehož houslisté se představí v sonátě B. Mariniho.

 

PROGRAM:

 

Biagio Marini (1594–1663)
Sonata in ecco con tre violini
Consortium musicum

 

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Koncert a moll pro dvě zobcové flétny,
smyčce a basso continuo, TWV52a2

Gravement – Vistement – Largement – Vitement
Martin Berger & Martin Rezek (zobcové flétny)
Consortium musicum

 

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Braniborský koncert č. 4 G dur pro housle,
dvě zobcové flétny, smyčce a basso continuo
BWV 1049 (1721)
Allegro – Andante – Presto
Anna Veverková (housle)
Martin Berger & Martin Rezek (zobcové flétny)
Consortium musicum

 

Johann Joseph Fux (1660–1741)
Asperges me 1

 

František Xaver Brixi (1732–1771)
Motetto pro Dominica 1.a Quadragesimae Scapulis suis

 

Johann Georg Reuttern (1708–1772)
Offertorium pro Defunctis Ad te levavi animam meam

 

P. Gunther Jacob, OSB (1685–1734)
Psalmus Poenitentialis Poenitentis Animae Seu Miserere

 

Kolegium pro duchovní hudbu
Consortium musicum

 

plakát

 

 

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...