Magnificat anima mea Dominum. Koncert z děl F. X. Brixiho v rámci Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera

Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie, 16. 9. 2022, 19.00hod

Facebook
Print
František Xaver Brixi (1732-1771) - Magnificat in C; Missa in D (obnovená premiéra); Motetto Tempore Rogationum Da pacem Domine (obnovená premiéra)

U příležitosti 290. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů poloviny 18. století, svatovítského kapelníka Františka Xavera Brixiho, oslavíme koncertem z jeho liturgických děl. Dvě z nich - rozsáhlá virtuózní Missa in D a moteto určené k liturgickým obřadům během tzv. prosebných dnů (tempore Rogationum), pocházejí z opisů rektora figurálního kůru klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie v letech 1785-1795 Václava Pavlase a budou provedeny v obnovené premiéře. Zejména text posledně jmenovaného Brixiho moteta Da pacem Domine (Dej pokoj, Pane) nabývá v dnešních časech nepříjemně aktuálního významu.

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...