Missa Coronata Sacro Montana A. Syrůčka na svatohorských Korunovačních slavnostech

Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 20. 6. 2020, 19.30hod

Antonín Syrůček (c. 1715-1762) Missa Coronata Sacro Montana
Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum

Na pozvání svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka provedeme slavnostní korunovační mši (Missa Coronata Sacro Montana), kterou na Svatou Horu věnoval vyšehradský regenschori Antonín Syrůček (c. 1715-1762). Syrůček známý především svojí pastorální tvorbou, zde ukazuje, že byl mistrem liturgické kompozice, jenž dokázal vstřebat stylové podněty, které nabízelo pražské prostředí  30. a 40. let 18. století a vytvořit osobitý pozdně barokní kompoziční styl.

Syrůčkova korunovační mše zde bude poprvé provedena kompletně.