Pavel Samiec, Štěpán Špád - Oratorium k Panně Marii Klatovské - světová premiéra 13.6.2015

Arciděkanský kostel Narození Panny Marie, Klatovy, 19.00hod

Oratorium k 330. jubileu zázračného pocení krve na obrazu Panny Marie Klatovské složil na text Štěpána Špáda plzeňský skladatel Pavel Samiec.
Marie Houšková - soprán
Kolegium pro duchovní hudbu
Consortium musicum a hosté

Myšlenka napsání oratoria k Panně Marii Klatovské vznikla v Kolegiu již v souvislosti se světovou premiérou adventního oratoria Pavla Samiece Dies sanctificatus, jež Kolegium pro duchovní hudbu premiérovalo v Plzni a posléze také v Klatovech o adventu roku 2010. Nezávisle na Kolegiu vyjádřil podobné přání i tehdejší klatovský farář Antonín Bachan.

Sepsání libreta se ujal člen Kolegia Štěpán Špád, absolvent bohemistiky a anglistiky na FFUK v Praze a nynější učitel na klatovském gymnáziu. Úryvky z tohoto textu získaly svému autorovi první místo v soutěži Literární Šumava 2012 a byly prezentovány také na ČRo 3 Vltava.

Podobně jako je text vícejazyčný, také hudba v sobě kombinuje různé stylové vrstvy od moderní hudební řeči přes soudobou reflexi různých barokních stylů a kompozičních postupů (variace na basovém modelu, koncertantní styl italského střihu, dobová taneční věta apod.).

Je nám nesmírnou ctí, že Pavel Samiec své oratorium věnoval právě Kolegiu pro duchovní hudbu "jakož i městu Klatovy".

 

Oratorium k Panně Marii Klatovské (2015)

text Štěpán Špád

hudba Pavel Samiec

I. Intrata

II. Maria di Re

Maria di Re

Madre degli spazzacamini

Facci veder la via

La tua latte sarà bevuta

La tua sangue sarà stimata

O Santa Maria di Re

Dove andiamo ci sia graziosa

III. Re il re

Město s královským jménem

Re il re il re

dostalo krásu věnem

Re il re il re

Maria dítě kojí

Re il re il re

s moudrostí víru spojí

Re

Re della gloria

Re Gesú Cristo

IV. Uzdravení mezi námi

Uzdravení mezi námi

Ruce ze dřeva

nohy z vosku

děkovné tabulky

Kdo hodil kamenem

uvidí téci krev

Tam v Re

Nové vidění

nové slyšení

dej nám Matičko

Kdo hodil kamenem

V lůně matky sedí

moudrost otcova

In Gremio!

V. Intermezzo – Toccata canonica

VI. Po pláštěm milosti

Pod pláštěm milosti

pod korunou královskou

na čele spanilém

Vykvetla milost

Božská transfúze

Uzdraví nás

VII. U ševcovské chatrče

U ševcovské chatrče

bída hlídá

hrstí pramen proteče

Vedle lípy letité

pouze nouze

Kampak, vrabci, letíte

Pod posvátným obrazem

rudá půda

Pod ševcovým dobrá zem

VIII. Jako pastýřům v Betlémě

Jako pastýřům v Betlémě

vyrostla radost vedle mě

Obnova města nezačne

Bez rudé síly zázračné

Než přijde letní podvečer

Vyspravíš krajky našich věr

Maria

Maria

Maria Panno Klatovská

IX. V podzemí

V podzemí mizí mízy zim

Vleče se dlouze uzel zel

Dlouho mor mrtvé uklízel

A čas oplácel za zlé zlým

Shora věže

zdola chodby

příkopy ze stran

přes ně mosty

Jistota? Kdeže!

Bezpečí? Kéžby!

Je tolik nespravedlnosti...

V podzemí mizí mízy zim

Vleče se dlouze uzel zel

A obraz světlo nabízí

jako ho kdysi nabízel

X. Intermezzo 2

XI. Jeden pór

Jeden pór jedno vlákno

v žilnatině galaxií

Kopiemi ověnčené štíty

Za hradbami zlatá mince svítí

Milostí v ulicích rozběhnutou

jak býci mezi domy Pamplony

uzavřel se

milostivý trojúhelník

Re Bergatreute Klatovy

XII. Mater Christi

Mater Christi

Mater Dolorosa

Mater Luminosa

Ora pro nobis!

 

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...