Oslavy 150. výročí kostela Panny Marie Sněžné v Pačejově

Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné, 7.8.2021, 18.00hod

Josef Antonín Sehling (1710-1756) Missa B.V. Conceptionis seu integra Jan Josef Ignác Brentner (1689-1742) Gloria & honore, op. 3/8 (1718) Antonio Vivaldi (1678-1741) Gloria in D, RV 589, č. 1 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Kirchensonate in C, KV 263 & Ave verum, KV 618 Pavel Josef Vejvanovský (c. 1639-1693) Sonata sancti Petri & Pauli
Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku 1737 působil v katedrále sv. Víta, kde zastupoval zdejšího nemocného kapelníka a obohatil zdejší hudební sbírku četnými opisy a také vlastními kompozicemi. Kapelnické místo zastával také na dalších pražských kůrech.
Ve své kompoziční tvorbě byl ovlivněn vídeňskými autory, zejména Antoniem Caldarou a italskou neapolskou školou. Jeho skladby se vyznačují pozoruhodnou melodickou invencí, nezvyklou lehkostí a vynalézavostí instrumentace.
Jeho Missa Beatae Virginis Conceptionis (ke svátku Neposkvrněného početí Panny Marie) je dochována v Sehlingově rukopisu ve svatovítském archivu. Skladbu provozovali také pražští jezuité ve svém největším pražském chrámu sv. Mikuláše, což svědčí o tehdejší proslulosti této kompozice a jejího autora.
Sehlingovu mši a další skladby provedeme v rámci oslav 150. výročí kostela Panny Marie Sněžné v Pačejově. Pozvánku k této historické příležitosti vnímáme jako velkou poctu.

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...