P. Gunther Jacob, OSB: Missa Dei Patris Festivalis (1725) pro 27. Haydnovy hudební slavnosti

Přeštice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 20.9. 2020, 18.00hod

P. Gunther Jacob, OSB (1685-1734) Missa Dei Patris Festivalis (1725) Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum

Provedení znovuobjevené Missa Dei Patris Festivalis (1725) P. Gunthera Jacoba, OSB, uskutečněné ve velkolepých prostorách přeštického poutního kostela. Jedná se o největší mešní kompozici českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, OSB. (1685-1734), jenž pocházel ze sudetských oblastí jihozápadních Čech. Rodák z Gossengrün (Krajková) přirozeně lnul k česko-bavorskému pohraničnímu regionu. Hudební vzdělání získal v benediktinském klášteře Kladruby, později coby barokní poutník navštěvoval Pannu Marii Klatovskou (pobýval zde od 22. října do 29. listopadu roku 1731) a zavítal i do bavorského příhraničného mariánského poutního místa Neukirchen b. Hl. Blut.

 

Jacob získal hudební vzdělání v Kladrubském klášteře, který spravoval přeštické panství. Jeho skladby nepochybně patřily mezi repertoár provozovaný v přeštickém poutním kostele bezprostředně poté, co zde kladrubští benediktini v čele s řádovým skladatelem P. Bedou Muckem, OSB ustavili nový figurální hudební ansámbl, tzv. Chorus marianus.