Slavnostní bohoslužba s hudebním doprovodem v Neuhausen u Deggendorfu (DE)

Neuhausen (DE), Kirche St. Urban & Vitus, 14. 5. 2023, 10.15hod

Šimon Brixi Domine ad adjuvandum me festina František Xaver Brixi (1732-1771) Missa in D Anonym (Jan Václav Flasska?) Dixit Dominus (ca. 1735/40) Jan Dismas Zelenka (1679-1745) In convertendo Dominus, ZWV 91 (1728) František Xaver Brixi Da pacem Domine

V rámci XVI. ročníku Festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald 2023 na pozvání farnosti sv. Ulricha a sv. Víta v Neuhausen u Deggendorfu doprovodíme nedělní mešní liturgii slavnostní hudbou českého autora druhé třetiny 18. století Františka Xavera Brixiho, který v loňském roce oslavil 290. výročí narození. Jako tradičně nás doprovodí plzeňský komorní orchestr Consortium musicum.

Kapelník pražské svatovítské katedrály František Xaver Brixi (1732-1771) je jedním z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů poloviny 18. století. Jeho rozsáhlá virtuózní Missa in D představuje svojí velkorysou kompoziční architekturou jedno z nejlepších mešních zhudebnění své doby. Brixiho moteto Da pacem Domine určené k liturgickým obřadům během tzv. prosebných dnů (tempore Rogationum) nabývá v dnešních časech nepříjemně aktuálního významu. Obě skladby pocházejí z opisů rektora figurálního kůru klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie v letech 1785-1795 Václava Pavlase a jsou tak součástí hudební historie našeho regionu.

Díla doplníme o provedení dalších kompozic pocházejících z klatovckých pramenů 18. století - úvodního versiklu k nešporám Domine ad adjuvandum me festina skladatelova otce Šimona Brixiho (1693-1735) a anonymního zhudebnění prvního nešporního žalmu Dixit Dominus. Nelze vyloučit, že autorem posledně jmenované skladby může být komponující klatovský regenschori Jan Václav Flaška (c. 1708-1783), který měl ve svém hudebním archivu i výše zmíněné Domine ad adjuvandum.

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...