Slavnostní svatodušní liturgie na Svaté Hoře

Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 9. 6. 2019, 9.00hod

P. Franz Josef Aumann, CanReg. (1728-1797) - Missa in C duchovní hudba 18. a 19. století Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum

Hudebně doprovodíme sváteční obřady Božího hodu svatodušního v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře.

Zazní duchovní Missa in C P. Franze Josepha Aumanna z rakouského kláštera St. Florian a další skladby 18.  a 19. století z hudebních archivů jihozápadních Čech: v rámci propria uvedeme Regina caeli in C Františka Xavera Brixiho z hudebního archivu klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie a Beatus vir Jana Nepomuka Škroupa.

Repertoár doplní Kirchensonate in C, KV 263 Wolfganga Amadea Mozarta.

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...