Slavnostní zádušní bohoslužba u příležitosti XII. Barokních jezuitských Klatov s obnovenou premiérou

Klatovy, krypta jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie & sv. Ignáce, 17.00hod

Facebook
Print
František Xaver Brixi (1732-1771): MESSA de Requiem in c molle obnovená premiéra

Requiem c moll pražského svatovítského kapelníka Františka Xavera Brixiho si opsal budoucí klatovský regenschori Petr Kirle patrně v roce 1771, kdy zřejmě působil v rakovnickém kostele sv. Bartoloměje. Hudebninu si později přinesl s sebou do Klatov. Tato přes své nevelké rozměry velmi kvalitní kompozice nebyla ve své době na českých kůrech příliš rozšířena. Její přítomnost v Kirleho hudební sbírce dosvědčuje solidní repertoárový rozhled klatovského regenschoriho přelomu 18. a 19. století.

Skladbu provedeme v obnovené premiéře.

Aktuálně

Přidejte se ke Kolegiu
Pokud umíte zpívat a ...