Slavnostní závěrečný koncert akademického roku 2019/2020 ZČU v Plzni AKCE ZRUŠENA

Litice, kostel sv. Petra & Pavla, 20. 5. 2020, 19.00hod

Facebook
Print
Antonín Syrůček (c. 1715-1762) Missa Coronata Sacro Montana Josef Antonín Sehling (1710-1756) Moteto per ogni Sancto "Deposita rerum temporalium sarcina"

Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku 1737 působil v katedrále sv. Víta, kde zastupoval zdejšího nemocného kapelníka a obohatil zdejší hudební sbírku četnými opisy a také vlastními kompozicemi. Kapelnické místo zastával také na dalších pražských kůrech.

Ve své kompoziční tvorbě byl ovlivněn vídeňskými autory, zejména Antoniem Caldarou a italskou neapolskou školou. Jeho skladby se vyznačují pozoruhodnou melodickou invencí, nezvyklou lehkostí a vynalézavostí instrumentace.

Sehlingovo Moteto per ogni Sancto "Deposita rerum temporalium sarcina" (Odložil břímě světských věcí) představuje typickou Sehlingovu kompozici pro sbor a sólový soprán s blyštivou instrumentací a velmi diferencovanou sborovu sazbou.

Sehlingův autograf (rukopis) je uložen v hudebním archivu svatovítské katedrály. Skladbu provedeme v obnovené premiéře.

Vyšehradský regenschori Antonín Syrůček (c. 1715-1762) patřil k nejvýznamnějším pražským skladatelům na pomezí pozdního baroka a začínajícího klasicismu. Jeho slavnostní Missa Coronata Sacro Montana věnoval autor na Svatou Horu ke každoročním oslavám Korunovace zdejší zázračné sošky Panny Marie. Syrůček známý především svojí pastorální tvorbou, zde ukazuje, že byl mistrem liturgické kompozice, jenž dokázal vstřebat stylové podněty, které nabízelo pražské prostředí 30. a 40. let 18. století a vytvořit si osobitý pozdně barokní kompoziční styl.

 

Syrůčkova korunovační mše zde bude poprvé provedena kompletně.

 

 

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...