Slavnostní závěrečný koncert akademického roku 2019/2020 ZČU v Plzni

Litice, kostel sv. Petra & Pavla, 20. 5. 2020, 19.00hod

Facebook
Print
Josef Antonín Sehling Missa B.V. Conceptionis seu integra Josef Antonín Sehling Moteto per ogni Sancto Deposita rerum
Josef Antonín Sehling (1710-1756) patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku 1737 působil v katedrále sv. Víta, kde zastupoval zdejšího nemocného kapelníka a obohatil zdejší hudební sbírku četnými opisy a také vlastními kompozicemi. Kapelnické místo zastával také na dalších pražských kůrech.
Ve své kompoziční tvorbě byl ovlivněn vídeňskými autory, zejména Antoniem Caldarou a italskou neapolskou školou. Jeho skladby se vyznačují pozoruhodnou melodickou invencí, nezvyklou lehkostí a vynalézavostí instrumentace.
Jeho Missa Beatae Virginis Conceptionis (ke svátku Neposkvrněného početí Panny Marie) je dochována v Sehlingově rukopisu ve svatovítském archivu. Skladbu provozovali také pražští jezuité ve svém největším pražském chrámu sv. Mikuláše, což svědčí o tehdejší proslulosti této kompozice a jejího autora.
Moteto per ogni Sancto Deposita rerum představuje typickou Sehlingovu kompozici pro sbor a sólový soprán s blyštivou instrumentací a velmi diferencovanou sborovu sazbou.
Sehlingovy autografy (rukopisy) obou skladeb jsou uloženy v hudebním archivu svatovítské katedrály.
Obě skladby provedeme v obnovených premiérách.