Kolegium pro duchovní hudbu

Komorní smíšený sbor Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy byl založen v roce 1996. Soubor, pracující od samého počátku pod vedením klatovského muzikologa, sbormistra, cembalisty a varhaníka Víta Aschenbrennera, se postupně profiloval v těleso se specifickou dramaturgií.

Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata s regionem jihozápadních Čech. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech a částečně také další regionální rukopisné hudební sbírky. Vedoucí souboru zde využívá výsledků své dlouhodobé badatelské činnosti, orientované právě na problematiku hudebních dějin Klatov a jihozápadních Čech v 17. a 18. století. Jako další dlouhodobý dramaturgický cíl si pak soubor vytýčil postupně seznamovat publikum s významnými liturgickými kompozicemi předních světových skladatelů (Krönungsmesse, Requiem W. A. Mozarta, Mše D dur, Te Deum A. Dvořáka aj.) či významných klatovských skladatelů 19. a 20. století (Credo mrtvých Leopolda Eugena Měchury, Žalm 47 Josefa Kličky).

 

Od konce první dekády nového tisíciletí soubor pravidelně spolupracuje s komorním orchestrem Consortium musicum. Od roku 2007 je Kolegium hlavním organizátorem každoročně pořádaného Evropského festivalu duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald“, jenž probíhá v česko-bavorském pohraničí.

 

O tom, že mladý soubor si během své existence nalezl v klatovském kulturním životě své místo, svědčí nejen jeho v současné době již stálé publikum, ale také opakované úspěšné zájezdy s českou hudbou do zahraničí (nizozemský Heemskerk, německý Zwiesel, Lam, Nittenau aj.) a od roku 2005 také organizování ojedinělých dramaturgických počinů. V roce 2005 to například byly světová premiéra kantáty Credo mrtvých od Leopolda Eugena Měchury či dramaturgicky objevný koncertní projekt k 320. výročí klatovského mariánského zázraku nazvaný „Bohorodička Krví se Potící“; roku 2006 pak soubor jako jediný v Čechách opakovaně provedl monumentální Missu Sancti Henrici od Heinricha Ignaze Franze Bibera, psanou ve stylu tzv. kolosálního baroka a provedením Requiem W. A. Mozarta připomněl 215. výročí úmrtí skladatele.

 

O interpretačních kvalitách souboru svědčí i fakt, že se v roce 2007 se soubor výraznou měrou podílel na projektu Musica sacra bohemica, organizovaného v rámci Landesausstellung Bayern-Böhmen: 1500 Jahre Nachbarschaft v bavorském Zwieselu. V témže roce navázal trvalou spolupráci se sdruženímKlatovské katakomby a stal se výhradním dodavatelem hudební složky jeho vlajkového projektu Barokní jezuitské Klatovy. V rámci této spolupráce uskutečnil soubor několik významných obnovených premiér (např. Vesperae solennes de Confessore F. X. Brixiho v roce 2007) a četné v českých zemích unikátní hudební realizace (např. Kaiserrequiem J. J. Fuxe v roce 2007, v roce 2010 pak Requiem in f con terza minore Heinricha Ignaze Franze von Bibera aMissa in C Franze Josepha Aumanna aj.). Mezinárodní ohlas získalo provedení velkoryse komponované Mozartovy Dominicus-Messe v rámci slavnostního otevření nové expozice katakomb v listopadu 2011. Také díky nezaměnitelné regionálně orientované dramaturgii je Kolegium zváno i na mezinárodní hudební festivaly konané v jihozápadních Čechách. V letech 2010 a 2011 účinkovalo na klatovském Mezinárodním festivalu komorní hudby, v roce 2013 mu byl svěřen závěrečný koncert Haydnovských hudebních slavností, věnovaný odkazu Ferdinanda Maxmiliána hraběte z Morzinu, v rámci Haydnových hudebních slavností vystupovalo Kolegium také v roce 2016. Kolegium se angažuje také na poli soudobé tvorby. V roce 2010 mu byla svěřena světová premiéra oratoria Dies sanctificatus plzeňského skladatele Pavla Samiece, v roce 2014 premiérovalo Hymnus porozumění Jiřího Bezděka, 2015 pak Samiecovo Oratorium k Panně Marii Klatovské.

 

V poslední letech zintenzívnilo Kolegium také svoji hudebně organizační činnost. V roce 2013 navázalo spolupráci s Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 a stalo se jeho partnerem pro linii Baroko. Výsledkem byly mimo jiné dva koncerty v roce 2014 s osobitou dramaturgií. Od roku je Kolegium partnerem mnichovské Europäische Kulturstiftung Europamusicale a stalo se výhradním realizátorem české části mezinárodního festivalu EUROPAMUSICALE – Musica Sacra 2014 & EUROPAMUSICALE - Musica Sacra 2015.

 

Nejvýznamnějším interpretačním počinem Kolegia v roce 2014 byla obnovená premiéra oratoria F. X. Brixiho Sermo Jesum inter et Magdalenam, jehož opis pochází z klatovské hudební sbírky. V roce 2015 zrealizovalo světovou premiéru oratoria plzeňského skladatele Pavla Samiece Oratorium k Panně Marii Klatovské, jehož vznik přímo podnítilo. Mezi nejvýznamnější počiny Kolegia v roce 2016 lze řadit obnovenou premiéru Reqviem ex Dis klatovského barokního skladatele Jana Václava Flaschky.

 

V roce 2017 Kolegium nastudovalo rozsáhlé liturgické cykly špičkových skladatelů, opět z regionálních hudebních sbírek - vrcholně klasicistní Missu solemnis in C S. Ioannis Nepomuceni (1779) P. Cajetana Vogela, SM. zkomponovanou k oslavám 50. výročí nepomucenské kanonizace ve svatovítské katedrále (opis z klatovského archivu) a pozdně barokní Vesperae I. Longiores de Beatissima Virgine Maria (1754) jihoněmeckého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem. Kayserovy nešpory premiéroval soubor v rámci jubilejního XXV. ročníku Haydnových hudebních slavností v Přešticích.

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...