Večer starých a nových kantátových děl pro sbor, sóla a orchestr 1.3.2015

Korandův sbor ČCE, Plzeň, 19.30hod

Jiří Bezděk: Hymnus o porozumění Holmer Becker: Laß kommen Trübsal, Angst und Not Johann Michael Haydn: Requiem c moll Korandův sbor ČCE v Plzni, 1. března 2015, 19:30

Ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum z Katedry hudbení kultury FPE ZČU a studenty Plzeňské filharmonie provedeme krom světoznámého Requiem in c Johanna Michaela Haydna také dvě skladby napsané přímo pro náš sbor: Hymnus o porozumění pro barytonové sólo, sbor a orchestr od Jiřího Bezděka a sborové moteto Laß kommen Trübsal, Angst und Not Holmera Beckera. Obě skladby jsme premiérovali 2. listopadu 2014 ve Skocích. Stejně jako tehdy i tentokrát přijali oba autoři naše pozvání a díla tak budeme moci provést v jejich přítomnosti.

Sólových partů se ujmou Ludmila Nová, Lucie a Jaromír Bínovi, Jan Fraus a Miro Bartoš.

Za zapůjčení fotky Korandova sboru děkujeme člence Consortia Vítězslavě Pajerové.

 

Rozměrné Requiem pro sbor a orchestr od Johanna Michaela Haydna, bratra slavného skladatele vídeňského klasicismu, psané pro zádušní obřady za salzburského arcibiskupa v lednu roku 1772, patří ke skvostům historické hudební literatury. Je známo, že tímto zhudebněním se později nechal inspirovat samotný Wolfgang Amadeus Mozart. Koncert doplní i dvě soudobé kompozice, jež byly napsány přímo pro Kolegium pro duchovní hudbu. První z nich je moteto na text slezského německy píšícího barokního básníka Angela Silesia Laß kommen Trübsal, Angst und Not (Ať přijde smutek, bída, strach) od bavorského skladatele Holmera Beckera (1955), částečně inspirované dílem Johanna Sebastiana Bacha. Významným dílem soudobé kantátové literatury je Hymnus o porozumění Jiřího Bezděka (1961) zhudebňující texty plzeňského básníka Josefa Hrácha a německou verzi modlitby Otčenáš. Rovněž toto dílo vzniklo z impulsu Kolegia pro duchovní hudbu a jím organizovaného festivalu Musica Sacra, aby mohlo být koncem loňského roku poprvé provedeno v poutním kostele ve Skocích u Žlutic, jenž představuje jeden ze symbolů devastace sudetských oblastí, jež se po mnoha desetiletích opět probouzejí k životu.

 

Kolegium tak potvrzuje svoji dlouhodobou pozici vedoucího ansámblu na poli provádění soudobých sborových kompozic autorů regionu jihozápadních Čech a přilehlého Bavorska. Vedle znovuuvádění pozapomenutých skladeb regionálních archivů 18. století se soubor zaměřuje právě na soudobou hudbu tohoto regionu a iniciuje vznik nových kompozic na duchovní a liturgické texty.

 

Plzeňský koncert podpořila Nadace 700 let města Plzně a Západočeské hudební centrum.

 

Aktuálně

Sehlingovská slavnost v Toužimi...
…v Toužimi si připomněli zapomenutého ...

Proběhly první Břízovské slavnosti
[…] Zlatý hřeb programu Břízovských ...

Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn
Die Aufführung der neu entdeckten ...