Zádušní mše za Věru Kubařovou

Arciděkanský kostel Narození Panny Marie, 17.00hod

Facebook
Print
A capellové skladby

Hudebně doprovodíme mši sv. slouženou za naši dlouholetou členku Věru Kubařovou.

Aktuálně

Přidejte se ke Kolegiu
Pokud umíte zpívat a ...