Závěrečný koncert Festivalu P. Karla Břízy na Svaté Hoře

Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 19.10.2019, 19.00hod

P. Gunther Jacob, OSB. - Missa Dei Patris Festivalis (1725) - výběr P. Gunther Jacob, OSB - Te Deum in B (1714)

Na pozvání svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka vystoupíme na závěrečném slavnostním koncertě festivalu P. Karla Břízy věnovaného významnému svatohorskému skladateli a patronu duchovní hudby. Kolegium pokračuje v tradici svatohorských vystoupení, započaté v roce 2018.

Krom Jacobovy mše věnované Bohu Otci (Dei Patris), jež byla určena pro významné liturgické svátky (Festivalis) zde provedeme také skladatelovo Te Deum z roku 1714.